Організація: Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна