Організація: Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна