Створення Центру громадського здоров’я — пріоритет у діяльності МОЗ України

13 травня 2016 о 12:43
736

009543У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ)України під головуванням в.о. міністра Віктора Шафранського відбулася нарада з питань створення Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та реорганізації Держсанепідслужби України. У заході взяли участь представники профільних державних установ, науковці, міжнародні експерти.

Здоров’я населення визначено найвищою цінністю та є необхідним компонентом розвитку і соціально-економічного процвітання України. Саме тому створення оптимальних умов для реалізації потенціалу кожного громадянина впродовж усього життя і досягнення адекватних стандартів якості життя та благополуччя населення є одним із основних завдань Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. та частиною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС).

В. Шафранський нагадав присутнім, що в контексті реформи громадського здоров`я Україна здійснює заходи з імплементації глави 22 Угоди про асоціацію з ЄС щодо створення Центру громадського здоров’я. Він зазначив, що ми йдемо шляхом подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу; запобігання і контролю над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб та імплементації Міжнародних медико-санітарних правил; запобігання і контролю за неінфекційними хворобами шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я і проблем у галузі охорони здоров’я.

Необхідно констатувати, що існуючі нині поодинокі елементи системи громадського здоров’я не можуть відповісти належним чином на зростаючий тягар неінфекційних захворювань.

Система громадського здоров’я, яка існує сьогодні, є нескоординованою, інституційно розпорошеною. І навіть ті незначні ресурси, що виділяються, витрачаються вкрай неефективно: переважно використовуються для утримання застарілих систем, а не їхньої модернізації та сконцентрованого використання.

Тому в Україні необхідно побудувати стійку та дієву систему громадського здоров’я, здатну оперативно й адекватно реагувати на сучасні виклики. Зокрема, вкрай важливим питанням є вдосконалення системи епідеміологічного нагляду шляхом оптимізації бюджетних ресурсів, удосконалення оперативного управління галуззю, а також упровадження сучасних інструментів, що використовуються у світі, — зазначив під час виступу заступник міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець.

«Центр громадського здоров’я розглядається як база для посилення функцій епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями. Серед іншого планується запровадити сучасні інструменти для забезпечення епідеміологічного нагляду в реальному часі, у тому числі — запровадження інформаційних систем, розроблення та впровадження оновлених тренінгових програм для системи громадського здоров’я в цілому, покращення матеріально-технічної бази», — зазначив І. Перегінець.

Експертна робоча група з міжнародною участю з питань розробки концепції/стратегії розбудови системи громадського здоров’я, створена за ініціативою МОЗ України, розробила відповідні законодавчі та нормативно-правові акти у зазначеній сфері. У складі робочої групи працювали науковці та провідні галузеві фахівці, представники Держсанепідслужби, ЄС, Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Експертна група напрацювала проект Концепції розвитку системи громадського здоров’я, який перебуває на етапі до­опрацювання з урахуванням пропозицій та зауважень, що надійшли під час громадського обговорення.

Наразі ведеться робота щодо формування структури і штатного розпису Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та їх погодження із закладами, установами та підприємствами, що реорганізуються.

Питання створення Центру громадського здоров’я потребує негайного вирішення з метою забезпечення розвитку системи громадського здоров’я та формування стійкої системи епідеміологічного нагляду в Україні.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://www.moz.gov.ua/