У МОЗ України обговорили реформування офтальмологічної служби

15 квітня 2016 о 14:44
708
Спеціальності :

4563Під головуванням заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Шафранського в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України відбулася нарада головних та обласних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Офтальмологія», «Дитяча офтальмологія» із залученням фахівців кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Також у нараді взяли участь співробітники кафедр офтальмології вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти МОЗ України та головний офтальмолог Міністерства оборони України Богдан Жупан. Учасники обговорили підсумки роботи офтальмологічної служби України у 2015 р., медико-соціальні проблеми глаукоми та шляхи їх вирішення, напрямки удосконалення організації медичної допомоги хворим офтальмологічного профілю в сучасних умовах.

Так, проблема удосконалення боротьби зі сліпотою в Україні визначається суттєвим погіршенням протягом останніх років ситуації з захворюваністю на основні інвалідизуючі хвороби ока: глаукому, захворювання сітківки, атрофію зорового нерва; труднощами своєчасної діагностики; високою вартістю і складністю лікування; високим рівнем інвалідизації хворих. Щорічно в Україні реєструють понад 3 тис. нових випадків захворювань ока на кожні 100 тис. дорослого населення, близько 2 тис. з них потребують диспансерного нагляду. Серед первинних інвалідів по зору найтяжчу інвалідність відзначають в інвалідів із глаукомою, яка в останні роки має тенденцію до підвищення поширеності. Факторами, які спричиняють постійно зростаючу кількість інвалідів — сліпих від глаукоми, є пізня стадія захворювання на момент його виявлення, високовартісні медичні препарати, недоліки в обстеженні хворих (згортання долікарського профілактичного вимірювання очного тиску), недооснащеність офтальмологічних кабінетів тощо. Інвалідність по зору є вагомою соціально-економічною проблемою та потребує значних державних затрат.

За словами Віктора Шафранського, План дій для забезпечення загального доступу до здоров’я очей на 2014–2019 рр., схвалений Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 2013 р., має стати для України дорожньою картою на шляху подолання хвороби ока і запровадження гарантій профілактики, лікування, реабілітації та набуття динаміки оздоровлення пацієнтів із патологією зору. «В центрі будь-яких реформ у галузі охорони здоров’я мають бути інтереси пацієнта з дотриманням принципів необхідності й достатності заходів лікування, рівних можливостей отримання офтальмологічної допомоги, гуманності, добровільності, доступності та відповідності сучасному рівню наукових знань», — зазначив заступник міністра.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія» Оксана Вітовська зазначила, що з метою запобігання виникненню та розвитку офтальмологічних захворювань і пов’язаної з ними інвалідності необхідно налагодити чітку та послідовну роботу з удосконалення офтальмологічної допомоги в Україні. Перш за все, це кадрове та матеріально-технічне дооснащення, доопрацювання уніфікованих клінічних та локальних протоколів, збільшення кількості та удосконалення роботи глаукомних кабінетів по Україні, вирішення питання можливостей трансплантації рогівки в Україні, збільшення частки надання допомоги в амбулаторних умовах, створення реєстру хворих на глаукому, розроблення Державної програми профілактики сліпоти внаслідок глаукоми, націленість на профілактичну медицину.

Також нагальним, особливо в умовах АТО в Україні, є питання реконструкції та очного протезування. Зокрема, потребує змін законодавство в частині віднесення протезів та епіпротезів до технічних засобів із можливістю їх використання в амбулаторних та побутових умовах.

Окремого вирішення потребує питання забезпечення інвалідів по зору засобами реабілітації (книги шрифтом Брайля, аудіопрограмами), малозабезпечених верств населення штучними кришталиками, гіпотензивними краплями, інгібіторами VEGF тощо.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами: http://www.moz.gov.ua/