Рішення колегії Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва про організацію роботи щодо створення лікарняної каси

5 листопада 2010 о 10:56
1011

20 жовтня 2010 р. відбулося засідання колегії Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва, присвячене створенню міської лікарняної каси. На розгляд членів колегії були представлені проекти Статуту благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва», Положення про членство в благодійній організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва», договору про спільну діяльність щодо покращення медичної допомоги членам благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва» та Положення про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва». Пропонуємо до вашої уваги рішення колегії.


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

Протокол №6/2

20.10.2010 р.

Про організацію роботи щодо створення лікарняної каси в м. Києві

Заслухавши та обговоривши доповідь та виступи учасників засідання, Колегія ГУОЗ підтримує ініціативу громадських організацій міста Києва щодо створення Муніципальної лікарняної каси (МЛК) як оптимальне позабюджетне джерело фінансування медичної допомоги та перспективний напрямок покращення якості медичних послуг.

Виходячи основних положень доповіді та виступів,

Колегія вирішує:

1. Інформацію голови Асоціації працівників лікарняних кас України, професора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Парія В.Д. та виступаючих про створення в м. Києві Муніципальної лікарняної каси взяти до відома.

2. Підтримати ініціативу громадських організацій міста Києва щодо створення Муніципальної лікарняної каси.

3. Головному управлінню охорони здоров`я сприяти:

3.1. В організації Муніципальної лікарняної каси та залучати до цієї роботи заклади охорони здоров`я міста.

3.2. У наданні юридичної адреси для офісного приміщення Муніципальної лікарняної каси та її районних відділень, робочих місць для лікарів експертів, приміщення для зберігання медикаментів МЛК.

3.3. В організації зустрічей з керівниками лікувально-профілактичних закладів з метою опрацювання шляхів співпраці з Муніципальною лікарняною касою.

3.4. У проведені зустрічей з сімейними лікарями, дільничними терапевтами та педіатрами щодо заключення угод про співпрацю по медичному супроводу членів Муніципальної лікарняної каси.

3.5. У відборі кандидатур з числа лікарів спеціалістів для підготовки їх в якості експертів в кожному лікувально-профілактичному закладі.

Виконавці:

Загородній В.В.

Генеральні директори ТМО м. Києва

Головні лікарі ЛПЗ

Термін: постійно

4. Сформувати робочу групу з числа керівників ЛПЗ, головних позаштатних фахівців, співробітників ГУОЗ.

Виконавці:

Загородній В.В.

Арешкович А.О.

Термін: 02.11.2011

4.1 Робочій групі :

4.1.1. Ознайомитись з досвідом роботи Лікарняної каси в м.Житомирі.

Термін: 10.11.2010

4.1.2. Підготувати конкретні шляхи взаємодії УОЗ РДА, керівників ЛПЗ, населення з підвищення інформованості щодо діяльності МЛК.

4.1.3. Пройти тренінги з телекомунікації.

Термін: 15.11.2010

5. Утворити робочу групу з числа головних позаштатних спеціалістів ГУОЗ по розробці регіонального Лікарського формуляру м. Києва та подати його на затвердження начальнику ГУОЗ.

Виконавці:

Загородній В.В.

Арешкович А.О.

Головні позаштатні спеціалісти ГУОЗ

Термін: 15.01.2011

6. Головним позаштатним спеціалістам ГУОЗ подати списки робочих груп з профільних спеціальностей з метою розробки локальних протоколів за напрямками на основі затверджених МОЗ України клінічних протоколів.

Виконавці:

Загородній В.В.

Арешкович А.О.

Головні позаштатні фахівці ГУОЗ

Термін: 02.11.2011

7. Рекомендувати начальникам Управлінь (відділів) охорони здоров`я РДА сприяти в співпраці з Муніципальною лікарняною касою.

8. Проводити широку роз`яснювальну роботу щодо доцільності та про переваги створення Муніципальної лікарняної каси для населення та працівників лікувально-профілактичних закладів.

Виконавці:

Загородній В.В.

Генеральні директори ТМО м. Києва

Головні лікарі ЛПЗ

Стойка О.О.

Термін: постійно

Голова Колегії Моісеєнко Р.О.

Секретар Колегії Петравчук Л.В.