Мозковий інсульт: «час — це мозок»

2 листопада 2012 о 12:31
1805

З 1 по 3 листопада 2012 р. у Києві на базі Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика МОЗ України проходить щорічний Всеукраїнський науково-освітній форум «Академія інсульту», присвячений Всесвітньому дню боротьби з інсультом (29 жовтня).

У відкритті форуму взяли участь професор Микола Поліщук, член-кореспондент Національної академії медичних наук (НАМН) України, завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом»; професор Тамара Міщенко, головний спеціаліст МОЗ України за фахом «Неврологія»; професор Іван Зозуля, проректор з наукової роботи НМАПО; професор Василь Нетяженко, декан медичного факультету № 2, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН Украї­ни.

Звертаючись до майже 200 учасників форуму, корифеї медицини відзначали стабільну тенденцію до зростання захворюваності серцево-судинної системи (66% усіх захворювань — 26 млн осіб), які, у свою чергу, сприяють невпинному підвищенню частоти виникнення цереброваскулярної патології, зокрема мозкового інсульту, серед населення України. І це при тому, що цим захворюванням на 70–80% можна запобігти завдяки комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження здорового способу життя. Профілактичний курс у системі охорони здоров’я буде прийнято найближчим часом на державному рівні як Загальнодержавну програму «Здоров’я-2020: український вимір».

Проте картина сьогодення залишається невтішною: на фоні щорічного збільшення видатків на медицину державне фінансування закладів фізкультури і спорту, наприклад, відстає у 49 раз. При цьому на рівні територіальних управлінь охорони здоров’я відзначається нераціональне використання бюджетних коштів на закупівлю необґрунтовано великої кількості дороговартісного медичного обладнання, виробів медичного призначення та лікарсь­ких засобів. А серед лікарів доповідачі відзначали тенденцію до штучного подорожчання медичних послуг шляхом безпідставного призначення пацієнтам з явними ознаками погіршення стану здоров’я високовартісних ліків, не спонукаючи хворого до профілактичних заходів ще на ранніх стадіях патології.

Щоб уникнути таких ситуацій у подальшому, науковою програмою форуму передбачено широкий спектр освітніх заходів, які містять ґрунтовну інформацію щодо надання лікарями різних спеціальностей адекватної високоякісної медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу. Базовим документом для обговорення протягом 3 днів став наказ МОЗ України від 03.08.2012 р. № 602 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті». Зазначеним документом затверджені такі уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, як «Ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога та медична реабілітація)» та «Системний тромболізис при ішемічному інсульті (екстрена, вторинна (спеціалізована) медична допомога)», які розроблені на основі адаптованих клінічних настанов «Реабілітація, профілактика і лікування ускладнень та планування виписки при ішемічному інсульті», «Рекомендації щодо ведення хворих з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою», «Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострим ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою». Основним змістом заходів, викладених у протоколах, є принцип «час — це мозок». Чим більше часу витрачається на діагностику та лікування наслідків інсульту, тим більше відмирає нейронів головного мозку: за 1 хв інсульту мозок старіє на 3 тиж!

Як не втратити людську сутність — запобігти мозковому інсульту та його наслідкам — читайте в наших наступних публікаціях.

Юлія Єрмолова,
фото Сергія Бека