Верифікація облікових записів пацієнтів в ЕСОЗ: що треба знати медичним працівникам

12 січня 2024 о 11:25
1868

Для того щоб забезпечити точність та достовірність інформації про пацієнта у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) здійснюється верифікація даних. Верифікації підлягають усі пацієнти, зареєстровані в центральній базі даних ЕСОЗ.

Подробиці

Реєстри ЕСОЗ містять велику кількість даних. Так, реєстр пацієнтів на сьогодні містить понад 35 млн записів про пацієнта, реєстр медичних спеціалістів та працівників складається з понад 310 тис. користувачів, які щоденно генерують понад 3 млн електронних медичних записів про пацієнтів. На сьогодні загальна кількість електронних медичних записів становить понад 2 млрд записів.

Усі ці дані зберігаються у структурованому вигляді для можливості подальшого використання для ухвалення управлінських рішень. Наприклад, для здійснення прогнозування потреб населення в медичних послугах, формування сум договорів для закладів, здійснення оплат за договорами тощо.

Для того щоб ці дані могли бути якісно використані, вони мають бути актуальними і достовірними. Для цього Національною службою здоров’я України (НСЗУ) здійснюються заходи з верифікації даних ЕСОЗ.

Верифікація — це комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться в центральній базі даних, з відомостями, отриманими від органів державної влади, відомостями з державних електронних інформаційних ресурсів, іншими даними.

Верифікація проводиться НСЗУ на постійній основі з різною періодичністю відповідно до типів даних та інформації, що верифікуються, а також інструментів, що застосовуються для її здійснення. Так, проводяться наступні види верифікації стосовно таких даних:

  • пацієнт — проводяться дії стосовно активації і деактивації записів про пацієнта, зіставлення даних з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦСГ) стосовно померлих осіб, виявлення та усунення дублів записів у системі тощо;
  • медичний працівник — зіставлення даних з даними ДРАЦСГ стосовно померлих осіб, перевірки інформації про трудові відносини;
  • заклад охорони здоров’я або аптека — перевірка даних про заклад з його статусом і даними в Єдиному державному реєстрі, перевірка наявності чинної ліцензії на медичну практику чи право здійснення торгівлі лікарськими засобами;
  • медичні записи — встановлення коректності ведення тих чи інших медичних записів, здійснення перекриття медичних записів.

Усі ці заходи з верифікації здійснюються за розробленими процедурами, впровадженими інструментами та спеціалістами відповідної компетенції.

Як здійснюється верифікація даних пацієнта

Заходи з верифікації здійснюються як в автоматичному, так і в ручному режимі.

Автоматична верифікація здійснюється шляхом взаємодії центральної бази даних ЕСОЗ з іншими державними реєстрами — ДРАЦСГ та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (ДРФО).

За визначених вимог відомості про пацієнта потребують ручної верифікації з боку НСЗУ.

Що робити, якщо у статусі пацієнта зазначено «Потребує верифікації»?

Статус «Потребує верифікації» інформує про проведення верифікації з боку НСЗУ — або в ручному, або в автоматичному режимі.

Цей процес жодним чином не блокує роботу з обліковим записом про пацієнта та не потребує ніяких додаткових дій з боку лікаря (навіть якщо статус більшості пацієнтів «Потребує верифікації»).

Що робити у разі надходження статусу пацієнта «Не верифіковано»

Якщо у результаті верифікації даних пацієнт отримав статус «Не верифіковано», це означає, що дані, які містяться в записі про пацієнта, не відповідають даним у державних реєстрах або даним, які містяться в електронних копіях документів.

Звертаємо вашу увагу, що допоки обліковий запис пацієнта не верифікований, то існують певні обмеження, зокрема, заблокована можливість створювати нові декларації, рецепти, направлення, медичні записи тощо.

У такому разі необхідно:

  • перевірити, що дані, які містяться в обліковому записі пацієнта, коректні та актуальні;
  • якщо завантажені електронні копії документів — необхідно пересвідчитися, що всі документи завантажені коректно та в належній якості (читабельні).

Зауважимо, що якщо запис про пацієнта не верифіковано, то лікар (автор такого запису) отримає коментар із причиною відхилення. Після усунення виявлених недоліків необхідно повторно відправити запит на верифікацію.

Рекомендації для успішної верифікації записів пацієнтів

  • Для успішної верифікації облікового запису пацієнта скан-копії документів, які  завантажуються в систему, мають бути належної якості.
  • У разі зміни персональних даних пацієнта слід подбати про їх своєчасне оновлення.
  • Дізнавайтеся більше про верифікацію облікових записів пацієнтів та роботу з ними у вебінарі «Пацієнт в ЕСОЗ: ідентифікація, пошук, реєстрація та зміна персональних даних».

Наразі команда впровадження ЕСОЗ працює над імплементацією нових методів верифікації шляхом інтеграції даних реєстрів ДРАЦСГ та ДРФО. Надалі це дозволить здійснювати верифікацію та оновлення даних в онлайн-режимі.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua