Чи надасть Глобальний фонд Україні третину мільярда на боротьбу із ВІЛ-інфекцією?

16 січня 2012 о 15:06
825
Спеціальності :

Чи надасть Глобальний фонд Україні третину мільярда на боротьбу із ВІЛ-інфекцією?Як повідомляло наше видання, 15 грудня 2010 р. Правлінням Глобального фонду (ГФ) боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією прийнято рішення про підтримку заявки України «Створення життєздатної системи комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для груп найвищого ризику та людей, які живуть з ВІЛ в Україні» в рамках 10-го раунду. Очікуваний бюджет програми на період 2012–2016 рр. становить 305 млн дол. США.

Наприкінці 2011 р. підписано грантові угоди між Україною та ГФ на І фазу 10-го гранту (2012–2013), після впровадження якої буде прийнято рішення про подальшу реалізацію гранту. Бюджет дворічної програми гранту ГФ становить 86 млн дол.

16–17 січня 2012 р. в Україні з робочим візитом перебуватиме виконавчий директор ГФ Мішель Казачкін.

Нагадаємо, ГФ — одна з найбільших міжнародних фінансуючих установ, яка інвестує світові грошові ресурси для порятунку людських життів.

З моменту створення в 2002 р. ГФ став основним джерелом фінансування програм із боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. На сьогодні затверджено фінансування понад 1000 програм в 150 країнах на суму 22,6 млрд дол. Фонд надає ¼ частину міжнародного фінансування для боротьби зі СНІДом, ⅔ — з туберкульозом і ¾ — з малярією.

ГФ спирається на добровільні фінансові внески від усіх секторів суспільства — урядів, приватного сектору, громадських організацій, благодійних фондів та окремих осіб. Фінансування з боку урядових донорів залишається для ГФ основним джерелом коштів. Вклади державного сектора становлять 95% усіх надходжень ГФ з часу його створення у 2002 р. (близько 28,3 млрд дол.). Вклади з боку приватного сектору та інноваційних фінансових ініціатив становлять 5% (або 1,6 млрд дол.).

Найбільшими донорами ГФ є США (до 30% фінансування), Німеччина, Великобританія, Франція та інші європейські країни. ГФ було надано Україні гранти у рамках таких програм:

1. Програма «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» у рамках 2-го раунду. Бюджет програми: 98 млн дол.

2. Програма «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування та догляд для найуразливіших верств населення в Україні» в рамках 6-го раунду. Бюджет програми — 136 млн дол.

3. Програма «Зменшення тягаря туберкульозу в Україні шляхом зниження епідемії туберкульозу серед уразливих груп» у рамках 9-го раунду. Бюджет програми — 95 млн дол.

4. Вищезазначена Програма «Створення життєздатної системи комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для груп найвищого ризику та людей, які живуть з ВІЛ, в Україні» в рамках 10-го раунду на період 2012–2016 рр. Бюджет Програми — 305 млн дол.

Як повідомляло наше видання, згідно з процедурами ГФ загальну координацію та контроль за виконанням програми здійснює Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, яку очолює міністр охорони здоров’я України. Виконавці програм звітують перед Національною радою двічі на рік.

Напередодні візиту очільника ГФ новоствореною у 2011 р. Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань проаналізовано ситуацію щодо стану реалізації державної політики щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Так, доступ до профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в Україні регламентується Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки (далі — Загальнодержавна програма), яка затверджена Законом України від 19 лютого 2009 р. № 1026-VI, та регіональними програмами, затвердженими рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласними і міськими радами.

Фінансування завдань та заходів Загальнодержавної програми здійснюється з різних джерел, а саме:

  • Державного бюджету України;
  • місцевих бюджетів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держ­адміністрацій;
  • гранту ГФ.

Обсяг фінансування Загальнодержавної програми з Державного бюджету уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція недофінансування Програми з Державного бюджету України. Так, у 2009 р. Програму профінансовано на 62,5%, у 2010 — на 59,37%, у 2011 — на 49,4%. На 2012 р., згідно з попередньо доведеними Міністерством фінансів України видатків, Програма буде профінансована лише на 53,3%.

У рамках наявного фінансування можливим є реалізація лише пріоритетних лікувально-діагностичних заходів, заходів із профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та постконтактної профілактики ВІЛ.

Антиретровірусна терапія (далі — АРТ) є важливою складовою Загальнодержавної програми надання комплексної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам. Основною метою АРТ є збереження здоров’я, подовження життя ВІЛ-інфікованої людини, запобігання подальшому поширенню ВІЛ. Забезпечення доступу до АРТ приводить до зменшення навантаження на систему охорони здоров’я шляхом заощаджень витрат на стаціонарне лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД пацієнтів, хоспісну допомогу. Забезпечення АРТ для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД пацієнтів є одним із пріоритетів Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України. АРТ також є важливим заходом вторинної профілактики, оскільки ВІЛ-інфікована людина, яка отримує ефективну АРТ, не передає ВІЛ.

За даними звітної форми № 56 «Звіт про надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД» у закладах охорони здоров’я МОЗ та НАМН України станом на 01.11.2011 р. АРТ потребують 34 174 особи, які перебувають під активним диспансерним спостереженням та зареєстровані в Системі моніторингу лікування ВІЛ/СНІДу.

Станом на 01.11.2011 р. АРТ отримує 25 137 осіб, з них за кошти Державного бюджету — 21 009 осіб (19 894 особи в закладах охорони здоров’я МОЗ України, 1115 осіб — у відділенні СНІД ДУ  Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України») та 4128 осіб — за кошти ГФ (6-й раунд) у рамках реалізації програми «Підтримка профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення в Україні». Окрім того, в закладах пенітенціарної системи за кошти ГФ 6-го раунду АРТ отримують 728 осіб. Всього в Україні АРТ отримують 25 865 осіб.

Очікують АРТ (потребують, але не отримують АРТ) 9037 осіб, з них — 8965 дорослих (віком старше 15 років) та 72 дитини (віком 0–14 років включно).

МОЗ України постійно працює над зниженням вартості препаратів для забезпечення максимально можливого охоплення АРТ пацієнтів у рамках наявних асигнувань.

Обсяг закупівлі антиретровірусних препаратів у 2011 р. за кош­ти Державного бюджету України дозволить забезпечити проведення постконтактної профілактики, профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ, продовжити лікування ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД, які його вже отримують, та розпочати лікуванням усім новим пацієнтам, які його потребують.

Державним бюджетом України на 2012 р. затверджено фінансування заходів Загальнодержавної програми у розмірі 0,3 млрд грн. , що на 0,1 млрд грн. (38,5%) більше ніж у 2011 р. Ця сума дасть змогу забезпечити відповідним лікуванням понад 30 тис. ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Також у рамках наявного фінансування Загальнодержавної програми здійснюється закупівля виробів медичного призначення за такими напрямками:

  • дослідження крові донорів та вагітних на антитіла до ВІЛ-інфекції;
  • підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції/СНІДу у загального населення та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок;
  • лабораторний супровід АРТ (визначення рівня СД4-лімфоцитів, вірусного навантаження, гематологічні та біохімічні дослідження);
  • дослідження на наявність резистентності вірусу;
  • проведення контролю якості лабораторної діагностики.

Обсяг закупівлі виробів медичного призначення у 2011 р. за кошти Державного бюджету України дозволить забезпечити 100% потреби регіонів у вищенаведених дослідженнях.

Протягом 2009–2011 рр. з Державного бюджету України не здійснювалося фінансування закупівлі:

  • препаратів для лікування опортуністичних інфекцій, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусного гепатиту;
  • тест-систем для діагностики опортуністичних інфекцій, гепатитів, імунологічних та вірусологічних досліджень у пацієнтів диспансерної групи.

Також протягом останніх років було відсутнє фінансування заходів щодо закупівлі обладнання, незважаючи на той факт, що Загальнодержавною програмою були передбачені кошти на його закупівлю (у 2009 — 20 859,82 тис. грн., у 2010 — 10 278,14 тис. грн., у 2011 р. — 4747,07 тис. грн.). Відсутність сучасного обладнання у регіональних лабораторіях та центрах СНІДу не дозволяє нарощувати їх потужність, впроваджувати сучасні методи діагностики ВІЛ та забезпечити якість медичного обслуговування відповідно до потреб.

Постійне недофінансування Загальнодержавної програми на тлі погіршення ситуації з ВІЛ/СНІДом (збільшення кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД) не дозволяє забезпечити належну реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної програми та достатній вплив на епідемію.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua, www.dssz.gov.ua