Розроблені законодавчі зміни щодо розвитку телемедицини

11 травня 2023 о 11:47
1119

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини».

Мета

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини» (далі — проєкт закону) розроблено з метою запровадження комплексного та системного підходу до формування та реалізації державної політики в частині розвитку телемедицини для збереження та зміцнення здоров’я нації за рахунок підвищення якості й доступності медичних послуг, розширення можливостей для пацієнтів, підвищення ефективності управління та використання ресурсів охорони здоров’я.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт закону розроблено Міністерством охорони здоров’я України. Наявна модель розвитку телемедицини в Україні не відповідає потребам та викликам сьогодення через відсутність стратегічного бачення розвитку телемедичних технологій в Україні як невід’ємної складової електронної охорони здоров’я, що, у свою чергу, зумовлює низку проблем у цій галузі, зокрема обмежений доступ до медичних послуг та медичних даних, зниження рівня захисту прав та інтересів пацієнта при отриманні медичної допомоги, недостатнє технічне, організаційне, ресурсне та кадрове забезпечення телемедицини, відсутні стандарти якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

При цьому суттєво вплинули на виникнення необхідності надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини пандемія коронавірусної хвороби, а також повномасштабна війна, руйнування медичної та транспортної інфраструктури, мільйони біженців, які змушені змінити місця отримання медичної допомоги.

Зараз телемедицина в Україні набуває поступового розвитку: до закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, поставлено близько 4 тис. мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів, в областях розпочали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами і в рамках надання екстреної медичної допомоги тощо.

Для розв’язання вказаних проблем і формування стратегічного підходу до розвитку телемедицини в Україні, розширення та оновлення термінологічного словника виникла необхідність розроблення проєкту закону.

Основні положення проєкту акта

Проєктом закону пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я; законів України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», «Про екстрену медичну допомогу», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

Проєкт Закону України

Довідка (acquis ЄС)

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта необхідно надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ у письмовому або електронному вигляді у формі порівняльної таблиці за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я, тел.: (044) 253-33-31, e-mail: [email protected].

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua