Вимоги ПМГ–2023: первинна медична допомога

2 листопада 2022 о 16:21
3842

Міністерство охорони здоров’я України погодило специфікації та умови закупівлі за напрямами первинної медичної допомоги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2023 р.

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта/пацієнтки із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів.
 3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження пацієнта/пацієнтки із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема: >
 5. a. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
 6. b. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));
 7. с. глюкоза в цільній крові;
 8. d. холестерин загальний;
 9. e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
 10. f. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів.
 11. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії/спірометрії, отоскопії, офтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
 12. Динамічне спостереження жінки з неускладненим перебігом вагітності та (у разі потреби) направлення її до лікаря-акушера-гінеколога.
 13. Здійснення медичного спостереження здорової дитини та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 14. Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта/пацієнтки, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнта/пацієнтки в межах графіка роботи надавача). Взаємодія та направлення за необхідності та згоди пацієнта/пацієнтки до лікаря-психіатра та/або лікаря-психіатра дитячого, та/або лікаря-нарколога щодо лікування пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.
 15. Виявлення індивідуального ризику розвитку інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 16. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики (крім сказу), вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для осіб віком 18 років і старше, та дітей віком до 18 років.
 17. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання первинної медичної допомоги (ПМД) або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) в осіб з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у них поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.
 18. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
 19. Лікування пацієнта/пацієнтки з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 20. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання спеціалізованої медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнта/пацієнтки із туберкульозом. Взаємодія з лікарем фтизіатром щодо призначення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.
 21. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості підвищення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації, підтримки психічного здоров’я.
 22. Підвищення обізнаності, заохочення та супровід населення щодо збереження психічного здоров’я та добробуту.
 23. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписування рецептів для лікування больового синдрому, включаючи сильні опіоїди та інші препарати, що визначені Національним переліком основних лікарських засобів; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задишка тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.
 24. Призначення лікарських засобів та визначення потреби в медичних виробах, технічних засобах реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства та виписування рецептів для їх отримання (у разі необхідності).
 25. Виписування рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені програмою реімбурсації, та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 26. Видача електронних направлень для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів.
 27. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я, якщо такий розлад стався під час прийому у лікаря ПМД.
 28. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває в загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття в межах робочого часу надавача ПМД та, відповідно, при визначенні такої потреби під час надання медичних послуг за місцем розташування надавача або проживання/перебування пацієнта/пацієнтки.
 29. Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів установленого зразка, які необхідні пацієнту/пацієнтці згідно з вимогами чинного законодавства в межах робочого часу надавача ПМД.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 

 • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • самозвернення щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря);
 • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги для ефективного надання допомоги пацієнтам протягом усього їхнього життя, з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема у взаємодії з іншими надавачами медичних послуг, у тому числі видача електронних направлень на спеціалізований рівень надання медичної допомоги, відповідно до чинного законодавства. Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання необхідних медичних послуг на спеціалізованому рівні безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій.
 2. Організація (за необхідності) роботи «гарячої лінії» (контакт-центр/call-центр) з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, у тому числі щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 3. Забезпечення проведення лабораторних обстежень, передбачених специфікаціями, надавачами медичних послуг або на умовах договору підряду.
 4. Проведення пацієнтам, за наявності у них факторів ризику, тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В та С не менше 1 разу на рік.
 5. Організація забору біоматеріалу від пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їх транспортування до регіонального центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) або визначених на території акредитованих лабораторій, незалежно від наявності у пацієнтів поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, відповідно до регіонального затвердженого маршруту.
 6. Взаємодія із закладами спеціалізованої медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування більшості інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнтів.
 7. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
 8. Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.
 9. Повідомлення пацієнтів про припинення дії декларації про вибір лікаря з надання ПМД визначеним надавачем медичних послуг способом.
 10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.
 11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
 12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю надавачем медичних послуг для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 13. Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
 14. Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 15. Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, в тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб згідно із затвердженим законодавством.
 16. Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
 17. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.
 18. Проведення профілактичних бесід з пацієнтами щодо ведення здорового способу життя та піклування про власне здоров’я та здоров’я дітей.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

 1. За місцем надання медичних послуг:
  1. a. лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі охорони здоров’я.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. За місцем надання медичних послуг:
  1. a. електрокардіограф багатоканальний;
  2. b. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
  3. с. ваги для дорослих та ваги дитячі;
  4. d. ростомір;
  5. e. глюкометр;
  6. f. пульсоксиметр;
  7. g. термометр безконтактний;
  8. h. отоофтальмоскоп;
  9. i. таблиця для перевірки гостроти зору;
  10. j. пікфлуометр та/або спірометр цифровий;
  11. k. аптечка для надання невідкладної допомоги;
  12. l. мішок ручної вентиляції легень;
  13. m. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації та/або автоматичний зовнішній дефібрилятор – за умови понад 20 000 поданих декларацій у надавача медичних послуг за відповідним місцем надання послуг.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.
 2. Використання міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до Електронної системи охорони здоров’я.

Найближчим часом Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оголосить про прийом пропозицій за напрямом первинної медичної допомоги.

Медичні заклади, які мають намір укласти договір за напрямом первинної медичної допомоги, згідно з умовами мають забезпечити надання медичної допомоги пацієнтам протягом усього їхнього життя та взаємодіяти з іншими надавачами медичних послуг, у тому числі видавати електронні направлення на спеціалізований рівень допомоги. А також забезпечити проведення лабораторних обстежень, передбачених специфікаціями.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua