Амбулаторний гемодіаліз: НСЗУ оголосила про укладання договорів

19 липня 2022 о 12:57
564

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» від 18 липня 2022 р.

Подання пропозицій та їх розгляд

1. Строк подання пропозиції спливає о 18:00 за київським часом 29 липня 2022 р.

Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усуненими недоліками (повторні), подані після закінчення визначеного строку, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом 2 робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

Під час заповнення заяви необхідно зазначити:

  • інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб — підприємців — необхідно вказати номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);
  • місця надання послуг, які будуть включені до договору;
  • заплановану кількість пацієнтів, яким заклад планує надати медичні послуги з лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями у 2022 р.;
  • банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN) (помилка в банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе суб’єкт господарювання);
  • інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору, укладеного з підрядником.

У разі потреби разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі — пропозиція) або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до пропозиції

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження підписанта.

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, у яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулому періоді, він додається у разі, якщо відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін (у разі їх наявності). Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

  • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
  • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У разі внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, яких буде залучено до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі якщо після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 5 серпня 2022 р. включно.

Умови закупівлі та специфікація — за посиланням.

Подати пропозицію  за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» можна, перейшовши за цим посиланням.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua