Первинна медична допомога у Програмі медичних гарантій на 2022 р.

27 січня 2022 о 12:57
2173

У 2022 р. маршрут та доступ українців до безоплатної медичної допомоги на первинній ланці не змінюється. Про це повідомляють в Національній службі здоров’я України (НСЗУ) та наголошують, що кожен, хто уклав декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безоплатний гарантований державою пакет медичних послуг на первинній ланці незалежно від форми власності надавача таких послуг.

Тобто і в комунальному, і у приватному, і у лікаря-фізичної особи — підприємця (ФОП) пацієнт або пацієнтка отримують однаковий перелік безоплатних послуг.

Перелік безоплатних послуг на первинній ланці

До безоплатних послуг належить:

динамічне спостереження за станом здоров’я;

діагностика та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь;

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою та загальний аналіз сечі;

аналіз крові на глюкозу та холестерин;

швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, антиген SARS-CoV-2;

ЕКГ, вимірювання гостроти зору;

скринінг на розлади психіки і поведінки, перенаправлення до психіатра або нарколога;

виявлення індивідуального ризику інфекційних (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо) хвороб, їх профілактика;

вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

забір зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації у пацієнта);

лікування пацієнтів із COVID-19 відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

спостереження за неускладненою вагітністю;

окремі послуги паліативної допомоги: виписування рецептів на знеболювальні засоби, лікування супутніх симптомів, навчання доглядачів;

виписування рецептів, зокрема на «Доступні ліки» та повторних рецептів на інсуліни;

виписування е-направлень пацієнтам для проведення всіх необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, на консультації вузьких фахівців та інші послуги спеціалізованої медичної допомоги (але необхідність у проведенні певних аналізів, обстежень, консультацій визначає саме лікар);

видача довідок, лікарняних та інших документів.

Детальний перелік усіх послуг, які можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря, терапевта і педіатра, є за цим посиланням у розділі «Специфікація».

Щоб отримувати всі послуги з пакету на первинці, необхідно укласти декларацію з лікарем. Підписана декларація — це документ, який потрібно зберігати. Але мати його при собі під час візиту в лікарню не потрібно. Адже дані про кожного пацієнта є в електронній системі охорони здоров’я.

Як відбувається фінансування первинки у рамках Програми медичних гарантій (ПМГ)–2022

НСЗУ платить медичним закладам, які надають первинну допомогу, за кожну укладену декларацію з кожним пацієнтом.

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація), та становить 786,65 грн на рік.

До тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги щодо кожного пацієнта, який підписав декларацію, застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

  • від 0 до 5 років — 2,465;
  • від 6 до 17 років — 1,356;
  • від 18 до 39 років — 0,616;
  • від 40 до 64 років — 0,739;
  • старше 65 років — 1,232.

Якщо медичні послуги з надання первинної медичної допомоги надаються в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 19 цього Порядку, застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації.

До тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, які надані пацієнтам, що подали декларації понад ліміт, застосовуються коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту (таблиця).

Таблиця. Коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту

Рівень перевищення ліміту Коефіцієнт
Від 100% ліміту + одна декларація до 110% ліміту включно 0,616
Від 110% ліміту + одна декларація до 120% ліміту включно 0,493
Від 120% ліміту + одна декларація до 130% ліміту включно 0,37
Від 130% ліміту + одна декларація до 140% ліміту включно 0,246
Від 140% ліміту + одна декларація до 150% ліміту включно  0,123

Медичні послуги, надані за деклараціями, поданими після досягнення 150% ліміту плюс одна декларація, НСЗУ не оплачуються.

Розподіл пацієнтів, що подали декларації понад ліміт за віковими групами, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації. Ліміт лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох надавачів медичних послуг, визначається за найменшим лімітом відповідної спеціалізації лікарів, які надають первинну медичну допомогу, визначеним Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Коригувальні коефіцієнти не застосовуються до тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги за обслуговування пацієнтів, що подали декларацію понад ліміт.

Запланована вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги визначається за даними електронної системи охорони здоров’я:

  • для надавачів медичних послуг, що мають подані декларації на перше число місяця подання пропозицій, — як сума добутків 1/12 базової капітаційної ставки, коригувального коефіцієнта кожної вікової групи пацієнтів, кількості поданих декларацій за відповідною віковою групою пацієнтів та кількості місяців строку дії договору. Кількість поданих декларацій визначається на перше число місяця подачі надавачем медичних послуг пропозиції. Така кількість не може перевищувати суму добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів відповідної спеціальності в цього надавача медичних послуг (із урахуванням загального ліміту в 150% плюс одна декларація) за даними електронної системи охорони здоров’я на перше число місяця подачі пропозиції;
  • для надавачів медичних послуг, що не мають поданих пацієнтами декларацій на перше число місяця подання пропозиції, — як добуток 1/12  базової капітаційної ставки, прогнозної кількості декларацій та кількості місяців строку дії договору. Прогнозна кількість декларацій встановлюється як 1/2 суми добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів у цього надавача медичних послуг.

Фактична вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості декларацій, які не припинені або не зупинені (активні декларації) станом на перше число звітного періоду, з урахуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів із заокругленням до двох знаків після коми.

Один раз на три місяці НСЗУ проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації. Розрахунок суми доплати за результатами проведеної оцінки досягнення індикаторів виконання умов договору здійснюється:

  • з 1 березня 2022 р. — для рівня вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за 2 міс, що передують періоду оцінки, і місяця, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,05 за період оцінки станом на 1 березня та 0,025 за наступні періоди оцінки протягом строку дії договору;
  • з 1 червня 2022 р. — для рівня вакцинації дітей віком до 6 років (включно) згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим МОЗ. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за 2 міс, що передують періоду оцінки, і місяця, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,025 протягом строку дії договору.

Обсяги фінансування

Слід зазначити, що цьогоріч на первинну медичну допомогу в державному бюджеті виділено понад 26 млрд грн — на 6 млрд більше, ніж торік. Завдяки цьому капітаційна ставка, тобто виплати медичному закладу за кожного пацієнта з декларацією, зросла до 786 грн на рік.

Але ця сума не є однаковою для всіх. Так, сума може коригуватися залежно від віку пацієнтів, кількості декларацій і навіть розташування медичного закладу. А також від охоплення щепленням. Так, епідемія COVID-19 показала, що масова вакцинація — це проблемне питання для України. Те саме доводять періодичні спалахи інших інфекційних хвороб, яким можна успішно запобігти за допомогою вакцин. Щоб поліпшити ситуацію, НСЗУ раз на 3 міс перевірятиме, як медзаклади первинки заохочують своїх пацієнтів вакцинуватися. І чим більше вакцинованих, тим більше коштів заклад отримає від НСЗУ у 2022 р.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис»
за матеріалами facebook.com/nszu.ukr, kmu.gov.ua