Негативні результати застосування комбінації лопінавір-ритонавір у пацієнтів із COVID-19: результати дослідження RECOVERY

16 жовтня 2020 о 16:06
1246

Актуальність

Наприкінці 2019 р. новий коронавірус став причиною спалаху масового захворювання на пневмонію. Вірус, який викликає COVID-19, спричиняє розвиток тяжкого гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом 2 (SARS-CoV-2). Як відомо, більшість випадків COVID-19 безсимптомні або з легким перебігом захворювання. Однак у деяких випадках COVID-19 може проходити з тяжчим клінічним перебігом з розвитком дихальної недостатності та потребувати госпіталізації до медичного закладу. Статистичні дані Великобританії свідчать, що серед госпіталізованих з приводу COVID-19 пацієнтів смертність становить >26%, а серед тих, хто потребує проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ), цей показник становить >37%.

Комбінація лопінавір-ритонавір (Л-Р) була запропонована як один із варіантів лікування пацієнтів з COVID-19. Як відомо, лопінавір є інгібітором протеази вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) ВІЛ-1, що забезпечує противірусну активність. Крім того, лопінавір — інгібітор головної протеази SARS-CoV-2. Попередні дослідження in vitro, доклінічні дослідження та спостережні дослідження продемонстрували ефективність комбінації Л-Р щодо противірусної дії на COVID-19.

Проведено рандомізоване дослідження RECOVERY з метою оцінки, чи покращує комбінація Л-Р клінічні результати у пацієнтів, госпіталізованих із приводу COVID-19.

Методи

У рандомізованому контрольованому дослідженні взяли участь 176 медичних центрів Великобританії. Період дослідження становив з 18 березня по 29 червня 2020 р. Загалом до дослідження було включено 5040 пацієнтів, госпіталізованих з приводу COVID-19. Пацієнтів було рандомізовано на дві групи, перша група стандартної терапії + Л-Р, друга група — лише стандартної терапії.

Первинною кінцевою точкою було вибрано показник 28-денної смертності.

Результати

Загалом до дослідження було включено 5040 пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, яких рандомізували на дві групи: перша група становила 1616 осіб, друга група — 3424 особи. У результаті дослідження продемонстровано, що 374 пацієнтів (23%) групи стандартної терапії + Л-Р та 767 (22%) осіб групи лише стандартної терапії померли через 28 днів (відносний ризик (ВР) 1,03, 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,91–1,17, р=0,60). Не виявлено відмінності у часі виписки зі стаціонару між двома групами (в середньому — 11 днів в обох групах) (ВР 0,98, 95% ДІ 0,91–1,05, p=0,53). Крім того, не виявлено різниці між обома групами щодо досягнення комбінованого показника, що включав ШВЛ та смерть (ВР 1,09, 95% ДІ 0,99–1,20, р=0,092).

Висновок

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що серед госпіталізованих із приводу COVID-19 пацієнтів комбінація Л-Р не асоціювалася зі зниженням 28-денної смертності, тривалості перебування у стаціонарі та ризиком переходу на ШВЛ або смерті. Ці результати не підтверджують ефективності застосування комбінації Л-Р у пацієнтів із COVID-19.

  • Dagens A., Sigfrid L., Cai E. et al. (2020) Scope, quality, and inclusivity of clinical guidelines produced early in the covid-19 pandemic: rapid review. BMJ, 369m1936.
  • Docherty A.B., Harrison E.M., Green C.A. et al. (2020) Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. BMJ, 369m1985.
  • RECOVERY Collaborative Group (2020) Lopinavir–ritonavir in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet, Oct 5. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32013-4.
  • Verity R., Okell L.C., Dorigatti I. et al. (2020) Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Infect. Dis., 20: 669–677.

Анна Хиць