Запропоновано новий препарат для лікування хворих на рак передміхурової залози

11 вересня 2020 о 17:11
676

Актуальність

Рак передміхурової залози — поширена патологія у чоловіків, яка посідає друге місце серед чинників смертності, поступаючись лише раку легені. Складнощі діагностики та лікування пов’язані з невираженою симптоматикою та несприятливим коморбідним фоном, пов’язаним зі збільшенням тривалості життя. Крім того, у пацієнтів із раком передміхурової залози наявна небезпечна схильність до раннього метастазування пухлини (Smith M.R. et al., 2013). Враховуючи гормонозалежний генез пухлини та чутливість до тестостерону, фахівці розробили ефективну паліативну антиандрогенну деприваційну терапію (АДТ) з метою створення максимальної андрогенної блокади (МАБ) в моно- або комбінованому режимі, застосування якої доведено підвищує тривалість життя та покращує його якість (Hussain M. et al., 2018). Однак з урахуванням залежності частоти виникнення пухлини у пацієнтів середнього та похилого віку від коморбідної патології кардіоваскулярна токсичність препаратів АДТ має високу клінічну значущість (McKay R. et al., 2017). Підвищена вразливість пацієнтів із неметастатичним кастрат-рефрактерним раком передміхурової залози (нМКРРПЗ) спричиняє постійний пошук безпечніших препаратів (Heidegger I. et al., 2020).

У травні 2020 р. одна із провідних фармакологічних компаній отримала від Європейської комісії реєстраційне свідоцтво на даролутамід — новий препарат групи АДТ. Результати І та ІІ фази дослідження свідчать про ефективність препарату. Профіль безпеки препарату був досліджений у ІІІ фазі дослідження ARAMIS (2014–2019), результати якої опубліковані у вересневому номері журналу «The New England Journal of Medicine» (Медичиний журнал Нової Англії). За ключові цілі дослідження дослідники на чолі з Карімом Фізазі (Fizazi K et al., 2020), Інститут Густава Руссі, Франція, визначили підвищення виживаності пацієнтів із нМКРРПЗ, відтермінування виникнення кісткових метастазів та застосування цитотоксичного лікування.

Результати

До дослідження було залучено 1509 пацієнтів із нМКРРПЗ. Усіх пацієнтів розподілили на дві групи, контрольна група була меншою за інтервенційну у 2 рази (2:1). На тлі застосування АДТ інтервенційна група отримувала даролутамід, а контрольна — плацебо. Середній період спостереження становив 29 міс. Досліджували тривалість життя без метастазів, вираженість больового синдрому, термін застосування цитотоксичних препаратів та первинне метастазування до кісткових структур.

Встановлено статистично значуще збільшення загальної виживаності впродовж трьох років, яка відповідно становила в інтервенційній групі 83% (95% довірчий інтервал (ДІ) 80–86) та в контрольній групі — 77% (95% ДІ 72–81). Дослідники визначили зниження ризику смерті на 31% у пацієнтів інтервенційної групи (коефіцієнт ризику 0,69, 95% ДІ, 0,53–0,88; р=0,003). Встановлено повільне прогресування інтенсивності болю в інтервенційній групі порівняно із контрольною (р<0,001 ). На думку дослідників, даролутамід ефективніший для попередження кісткових ускладнень та відтермінування цитотоксичного лікування у порівнянні з іншимим препаратами АДТ (р=0,005 та р<0,001 відповідно). Частота небажаних явищ в обох піддослідних групах суттєво не відрізнялася: 85 та 79% відповідно, що свідчить про сприятливий профіль безпеки препарату.

Таким чином, дослідники вважають безпечним застосування нового інгібітора антиандрогенових рецепторів для пацієнтів із нМКРРПЗ.

  1. Fizazi K., Shore N., Tammela T.L. еt al. (2020) Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer and Survival with Darolutamide. N. Engl. J. Med., 383: 1040–1049. DOI: 10.1056/NEJMoa2001342.
  2. Heidegger I., Brandt M.P., Heck M.M. (2020) Treatment of non-metastatic castration resistant prostate cancer in 2020: what is the best? Urol. Oncol., 38: 129–136.
  3. Hussain M., Fizazi K., Saad F. et al. (2018) Enzalutamide in men with nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. N. Engl. J., 378: 2465–2474. DOI:10.1056|/NEJMoa1800536.
  4. McKay R., Haider B., Duh M.S. et al. (2017) Impact of symptomatic skeletal events on health-care resource utilization and quality of life among patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastases. Prostate Cancer Prostatic. Dis., 20: 276–282.
  5. Smith M.R., Saad F., Oudard S. et al. (2013) Denosumab and bone metastasis-free survival in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer: exploratory analyses by baseline prostate-specific antigen doubling time. J. Clin. Oncol., 31: 3800–3806.
    https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001342?query=recirc_artType_railA_article

Юлія Жарікова