Клінічні особливості дітей та підлітків, хворих на COVID-19

31 серпня 2020 о 11:55
1059

Актуальність

Наявні дані свідчать, що діти та підлітки становлять лише 1–2% серед загальної кількості хворих на COVID-19. На відміну від інших респіраторних вірусів, здається, що у дітей нижчий ризик інфікування, ніж у дорослих. Як повідомляють дані, більшість випадків інфікування на COVID-19 серед дітей/підлітків мають легкий або безсимптомний перебіг, і лише 0,6% випадків — тяжкий перебіг.
Проведено тривале перспективне когортне дослідження ІSARIC WHO CCP-UK, в якому оцінювали клінічні характеристики дітей з SARS-CoV-2-інфекцією, яких спостерігали у Великобританії.

Методи

Загалом у дослідження було включено 260 лікарень Великобританії, період дослідження — із 17 січня по 3 липня 2020 р. мінімальний період спостереження дітей становив 2 тиж. У дослідження включено 651 дитину/підлітка віком до 19 років із підтвердженим інфікуванням на SARS-CoV-2.
Критерії включення визначалися відповідно до попередніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, а саме:

 • Лихоманка протягом >3 днів.
 • Наявність >2 із таких симптомів:
  – наявність висипу чи двобічного гнійного кон’юнктивіту або шкірно-слизових ознак;
  – гіпотонія/шок (діти віком <2 років, систолічний артеріальний тиск <60 мм рт. ст.; 2–5 років, <70 мм рт. ст.; 5–12 років, <80 мм рт. ст.; ≥12 років, <90 мм рт. ст.);
  – наявність супутніх серцево-судинних захворювань (наприклад ендокардит, міокардит, перикардіальний випіт, аневризма коронарних артерій, кардіомегалія тощо);
  – наявність коагулопатій (МНВ >1,2);
  – шлунково-кишкові симптоми (наприклад діарея, блювання, біль у животі).
 • Підвищені маркери запалення (С-реактивний білок ≥60 мг/л).
 • Наявність іншого інфекційного захворювання.

Основними кінцевими точками дослідження були госпіталізація до відділень інтенсивної терапії, внутрішньолікарняна смертність і частота мультисистемного запального синдрому.

Результати

Середній вік пацієнтів становив 4,6 (0,3–3,7 ) року, з яких вік 35% пацієнтів становив до 12 міс, 56% — хлопчики.
У 42% дітей були наявні коморбідні захворювання, 18% дітей і підлітків були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. Відповідно до результатів мультиваріантного аналізу, госпіталізація до відділень інтенсивної терапії була асоційована з віком дитини <1 міс (відношення шансів (ВШ) 3,21, 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,36–7,66; р=0,008), з віком 10–14 років (ВШ 3,23, 95% ДІ 1,55–6,99; р=0,002) і негроїдною расою (ВШ 2,82, 95% ДІ 1,41–5,57; р=0,003).
В лікарні померли 6 пацієнтів. Усі померлі пацієнти мали тяжкі коморбідні захворювання, 11% пацієнтів мали критерії мультисистемного запального синдрому. Середній вік цих пацієнтів становив 10,7 року.
Пацієнти з мультисистемним запальним синдромом у 5 разів частіше потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії (73% порівняно з 15%; р<0,001). Продемонстровано, що діти з мультисистемним запальним синдромом частіше мали такі симптоми, як втома (51% порівняно з 28%; р=0,004), головний біль (34% порівняно з 10%; р<0,001), м’язовий біль (34% порівняно з 8%; р<0,001), біль у горлі (30% порівняно з 12%; р=0,003) і лімфаденопатія (20% порівняно з 3%; р<0,001), а також частіше мали рівень тромбоцитів <150·109/л (32% порівняно з 11%; р<0,001). Жоден із пацієнтів з мультисистемним запальним синдромом не помер.
Висновки
Результати дослідження підтверджують, що діти та підлітки мають нижчий ризик інфікування на SARS-CoV-2 порівняно з дорослими. Відповідно до результатів, переводу до відділення інтенсивної терапії потребували діти віком <1 міс, від 10 до 14 років та негроїдною расою. Крім того, дослідники повідомляють, що швидше за все, діти, які мають підвищений ризик інфікування на COVID-19, мають коморбідні захворювання та отримували імуноглобуліни або кортикостероїди в анамнезі.

 • BMJ (2020) Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United Kingdom: prospective multicentre observational cohort study. BMJ, 370: m3249. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3249.

Анна Хиць