Грип: фармакологічна профілактика

17 липня 2020 о 10:52
671

Актуальність

Грип — поширена сезонна інфекція з високою летальністю внаслідок ускладненого перебігу у пацієнтів групи ризику. З урахуванням контагіозності вірусу грипу та легкості передачі наразі існує стандартизована специфічна профілактика респіраторної інфекції шляхом проведення вакцинації. Загальновідомо, що вогнищами поширення респіраторних інфекцій вважаються дитячі колективи, гуртожитки, будинки престарілих та інші місця, де особи тривало перебувають у близькому контакті. Це частково пов’язують зі зниженням специфічного імунітету та нехтуванням санітарно-епідеміологічними нормами.

У 2018 р. у США та Японії затверджено новий препарат із противірусною активністю для лікування пацієнтів із неускладненим перебігом сезонного грипу. Балоксавір — проактивна форма інгібітора кеп (сар)-залежної ендонуклеази, специфічної для вірусної РНК. На відміну від механізму дії інгібітора нейрамінідази (озельтамівір), який запобігає відокремленню віріонів від поверхні ураженої вірусом клітини, фармакологічна дія балоксавіру полягає у пригніченні першого етапу трансляції вірусної РНК, що унеможливлює синтез вірусного білка. Попередні дослідження довели скорочення тривалості гострого періоду респіраторної інфекції на добу при застосуванні препарату. Однак питання щодо ефективності застосування його у профілактичній дозі залишилося нез’ясованим. Зазначене поряд з упередженням проти щеплення частини популяції потребують пошуку нових дієвих профілактичних методів, одним з яких є застосування однієї дози пероральної форми противірусного препарату.

Результати

До дослідження залучено 545 пацієнтів із 752 місць компактного проживання, у яких гостра респіраторна інфекція лабораторним шляхом була ідентифікована як грип. Інтервенційна група пацієнтів отримувала балоксавір (52,7%) та озельтамівір (47,3%), контрольна — плацебо. За первинну точку дослідження було зазначено кількість тестнегативних учасників, які контактували із тестпозитивними особами з місць постійного проживання (домогосподарств). Вторинною точкою визначали частоту виникнення респіраторних симптомів та кількість позитивних результатів полімеразно-ланцюгової реакції на вірус грипу. Місце контакту з інфекцією визначали шляхом секвестрування вірусного генома.

Загалом грип типу А виявлено у 95,6% пацієнтів, з яких вік 73,6% пацієнтів — менше 12 років. Частота виявлення симптомів гострої респіраторної інфекції в інтервенційній групі виявилася значно нижчою порівняно з контрольною групою — 1,9 та 13,6% відповідно (р˂0,001). Ефект від застосування профілактичної дози балоксавіру був значно вищим у групах ризику, зокрема серед дітей молодшого віку, невакцинованих осіб, пацієнтів із коморбідної патологією. Частота виникнення небажаних явищ була незначно вищою в інтервенційній групі порівняно з контрольною — 22,2 та 20,5%, відповідно. Результати повторного лабораторного дослідження на 1-, 5- та 11-й день продемонстрували на 50% меншу кількість позитивних тестів у групі балоксавіру порівняно з контрольною. Дослідники дійшли висновку щодо ефективності застосування балоксавіру для зниження ризику виникнення клінічних симптомів грипу серед дітей віком до 12 років.

Висновки

Таким чином, отримані попередні результати ефективності та безпеки застосування однієї дози балоксавіру з метою профілактики виникнення грипу в місцях постійного проживання свідчать про необхідність проведення подальших досліджень ефективності та безпеки для стандартизованої профілактики.

  • Ikematsu H., Hayden F.G., Kawaguchi K. et al. (2020) Baloxavir Marboxil for Prophylaxis against Influenza in Household Contacts. New Engl. J. Med., Jul. 8. DOI: 10.1056/NEJMoa1915341 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915341).

Юлія Жарікова