COVID-19: вакцина, перше випробування

10 червня 2020 о 10:57
800

Актуальність

Згідно зі статистичними даними на кінець травня 2020 р. серед 7 млн випадків коронавірусної інфекції зареєстровано 316 тис. летальних наслідків від ускладненого перебігу. Найбільш уразливою групою щодо ускладненого перебігу виявилися пацієнти старшого віку з коморбідними станами. У зв’язку з відсутністю етіотропного лікування соціальне дистанціювання та ізоляція були визнані як ефективні заходи для запобігання поширенню респіраторної інфекції. Однак цього виявилося недостатньо для зниження рівня смертності серед пацієнтів з групи ризику ускладненого перебігу. Враховуючи позитивний досвід імунного контролю негативних наслідків респіраторних інфекцій, зокрема грипу, було висловлено припущення стосовно зниження ризику ускладненого перебігу та рівня смертності від SARS-CoV-2 у разі проведення щеплення пацієнтів з групи ризику. На сьогодні з декількох розробок вакцин проти коронавірусу найбільш перспективними вважають нереплікаційну мРНК-аденоасоційовану вакцину (Ad5), яку незалежно одна від одної розробили біотехнологічна компанія Moderna (США) та біотехнологічна компанія CanSino Biologics’ (КНР). У рамках Національної науково-дослідницької програми Китайської Народної Республіки групою китайських дослідників на чолі з професором Фенг-Чай Чжу (Feng-Cai Zhu) проведена оцінка загального рівня безпеки, переносимості та імуногенності вакцини проти коронавірусу. Проміжні результати опубліковані в журналі «Ланцет» (The Lancet).

Методи

Загалом у нерандомізованому дослідженні взяли участь 108 пацієнтів віком 18–60 років обох статей.

Результати

Залежно від отриманої внутрішньом’язово дози вакцини всі пацієнти були поділені на три кількісно рівноцінні групи високої, середньої та низької імуногенності.

За первинну точку оцінювання було обрано оцінювання небажаних явищ впродовж 7 днів після вакцинації. Вторинною точкою оцінювання дослідники обрали безпеку для пацієнта впродовж 28 днів після щеплення. Імуногенність визначали за допомогою імуноферментного аналізу як кількість антитіл до SARS-CoV-2. Додатково проводили тестування на здатність до нейтралізації людських антитіл та оцінювали Т-клітинну відповідь методом поточної цитометрії.

Дослідниками була встановлена пряма залежність між введеною дозою та інтенсивністю імунної відповіді. При цьому Т-клітинний імунітет виявляли на 14-й день після щеплення у випадках з ускладненим перебігом та на 2-й та 28-й день у разі легкого перебігу та середньої тяжкості (95% довірчий інтервал (ДІ) 6,5–59,9).

Незважаючи на ймовірність імунізації проти серотипів Аd5, загальна позитивна відповідь на щеплення проти коронавірусу відмічалася у 75% пацієнтів з групи низької та у 94% пацієнтів з групи високої імуногенності. Однак дослідники не виключили ймовірний вплив існуючого імунітету проти серотипів Аd5 на реактогенність вакцини проти коронавірусу: титр антитіл >1:200 був пов’язаний з менш вираженою лихоманкою (відношення ризиків 0,3; 95% ДІ 0,1–0,6).

Загалом після щеплення рівень титру анти-рецепторпов’язаних антитіл до SARS-CoV-2 підвищився вчетверо у 97% пацієнтів з групи низької та у 100% пацієнтів з групи високої імуногенності. Максимальне підвищення титру антитіл відмічалося на 14-й день з піком на 28-й день після щеплення у групі високої імуногенності з поступовим зниженням у групах з середньою та низькою імуногенністю: 1:1445,8 (95% ДІ 935,5–2234,5), 1:806 (95% ДІ 528,2–1229,9) та 1:1615,8 відповідно (95% ДІ 405,4–935,5).

Виявлений прямий зв’язок між реактогенністю вакцин та отриманою дозою. Загалом найбільше небажаних явищ відмічали впродовж першого тижня після щеплення (81% пацієнтів). Найчастіше виявляли больовий синдром (54% вакцинованих), лихоманку (46%), втомлюваність (44%), головний біль (39%), м’язовий біль (17%). Окремо повідомляли про виникнення на тлі високої температури тіла ядухи, втомлюваності та м’язового болю у 3% пацієнтів з групи високої імуногенності.

Висновки

Таким чином, попри обнадійливі попередні результати вакцина проти коронавірусу з метою запобігання ускладненому перебігу потребує проведення подальших досліджень.

  • Zhu F., Li Y., Guan X. et al. (2020). Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, first-in-human trial. www. thelancet.com. Published Online May 22, 2020 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31208-3.
  • https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931208-3.

Юлія Жарікова