SARS-CoV-2: терапія комбінацією лопінавір/ритонавір

31 березня 2020 о 14:41
3541

Актуальність

Наприкінці 2019 р. новий коронавірус став причиною спалаху масового захворювання на пневмонію у місті Ухань, провінції Хубей у Китаї. Хвороба стрімко набула значного поширення, що спричинило епідемічне її розповсюдження у межах Китаю і врешті-решт поширилася на інші країни світу, спричинивши пандемію. У лютому 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила цей вид захворювання як хворобу COVID-19, або коронавірусну хворобу 2019. Вірус, який викликає COVID-19, спричиняє розвиток тяжкого гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом 2 (SARS-CoV-2), який раніше мав назву 2019-nCoV.

На сьогодні в усьому світі зафіксовано понад 400 тис. підтверджених випадків COVID-19, і ці дані не є остаточними. Адже поширення інфекції продовжується, і з кожним днем все більша кількість осіб вражається COVID-19. Проблематика захворювання полягає в тому, що не існує ефективної терапії лікування COVID-19. Вчені всього світу намагаються знайти ефективний спосіб лікування цього захворювання.

Проведено дослідження Лотус Китай (Проба лопінавіру для пригнічення SARS-CoV-2 у Китаї/Lopinavir Trial for Suppression of SARS-CoV-2 in China — LOTUS China) з метою визначення ефективності комбінації лопінавір/ритонавір при лікуванні пацієнтів із SARS-CoV-2.

Дизайн дослідження

У рандомізоване контрольоване відкрите дослідження були включені госпіталізовані дорослі пацієнти з підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2. У пацієнтів були наявні респіраторні симптоми і сатурація кисню <94% або відношення PaO2/FiO2 <300 мм рт. ст.

Пацієнти були рандомізовані на дві групи у відношенні 1:1 — група лопінавіру/ритонавіру (400 мг і 100 мг) 2 рази на добу протягом 14 днів на додаток до стандартної терапії або контрольна група (лише стандартна терапія). Як первинну кінцеву точку розглядали час до клінічного поліпшення самопочуття (поліпшення на 2 бали за 7-бальною шкалою або виписка з госпіталю).

Результати

199 пацієнтів включили в дослідження, з них 99 були рандомізовані у групу лопінавіру/ритонавіру і 100 — в контрольну групу.

  • Застосування лопінавіру/ритонавіру не приводило до статистично значимого зменшення часу до клінічного поліпшення (коефіцієнт ризиків 1,24; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,90–1,72).
  • Смертність протягом 28 днів достовірно не розрізнялася (19,2% в основній групі і 25% — у контрольній групі).
  • Частка пацієнтів, у яких виявляли РНК вірусу в різні періоди також була подібною в обох групах.
  • У модифікованому аналізі intention-to-treat, лопінавір/ритонавір приводив до скорочення часу клінічного поліпшення на один день порівняно з групою стандартної терапії.
  • Гастроінтестинальні побічні ефекти часто виявляли на фоні терапії лопінавіром/ритонавіром.
  • Терапія лопінавіром/ритонавіром була припинена у 13 (13,8%) пацієнтів у зв’язку з наявними побічними ефектами.

Висновок

Це рандомізоване дослідження показало, що додавання до стандартної терапевтичної схеми комбінації препаратів лопінавір/ритонавір не пов’язано з клінічним поліпшенням або смертністю у тяжкохворих із COVID-19.

  • Cao B., Wang W., Wen D. et al. (2020) A Trial of Lopinavir — Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. NEJM, Mar. 18. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282.

Анна Хиць