Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: медична допомога при пологах

9 січня 2020 о 12:11
6697

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України залишаються:

Спеціальні вимоги

Медична допомога при пологах

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

>
 • за направленням лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення пацієнток при розродженні (О80–О84).
 • Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

  1. Ведення нормальних пологів.
  2. Проведення вагінальних інструментальних пологів (вакуум-екстракція, акушерські лещата) в разі виникнення ускладнень.
  3. Проведення ургентного кесаревого розтину.
  4. Проведення планового кесаревого розтину (у закладах ІІ та ІІІ рівня).
  5. Моніторинг стану роділлі, плода, породіллі та дитини.
  6. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів.
  7. Проведення лабораторних та інструментальних обстежень у цілодобовому режимі.
  8. Проведення інтенсивної терапії жінкам у разі виникнення у них загрозливих для життя станів.
  9. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.
  10. Проведення щеплень новонародженим та породіллям згідно з діючим календарем профілактичних щеплень.
  11. Проведення метаболічного скринінгу в новонароджених відповідно до діючих стандартів.
  12. Консультування жінок з питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції.

  Вимоги до організації надання послуги:

  1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревих розтинів та інших хірургічних акушерських втручань.
  2. Наявність палати чи відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащених відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
  3. Наявність палати чи відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.
  4. Наявність індивідуальних пологових зал — щонайменше 2.
  5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.
  6. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження за жінкою у тяжкому стані до її транспортування у заклад вищого рівня протягом усіх днів тижня.
  7. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження за новонародженим у тяжкому стані до його транспортування у заклад вищого рівня протягом усіх днів тижня.
  8. Узгодження переведення і транспортування жінок та новонароджених у заклади вищого рівня у разі потреби в цілодобовому режимі на умовах договору.
  9. Забезпечення цілодобового доступу до базових лабораторних та інструментальних обстежень.
  10. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору.
  11. Забезпечення компонентами крові у вигляді постійного запасу та/чи швидкого доступу до них в цілодобовому режимі на умовах договору.

  Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

  1. Лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
  2. Лікар-анестезіолог — щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
  3. Лікар-педіатр-неонатолог — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
  4. Акушерка — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
  5. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

  Вимоги до переліку обладнання:

  1. У закладі:
  • дефібрилятор;
  • УЗД-апарат для акушерства, гінекології та перинатальної діагностики.
  1. За місцем надання послуги:
  • апарат ШВЛ з опцією для новонароджених;
  • кардіотокограф;
  • наркозний апарат/станція;
  • вакуум-екстрактор плода (можливо, одноразовий);
  • монітор поліфункціональний для жінки;
  • дозатор лікарських речовин для введення окситоцину;
  • інфузомат;
  • аспіратор (відсмоктувач);
  • установка променевого тепла та/або інші джерела тепла;
  • лампа фототерапії;
  • пульсоксиметр для новонародженого;
  • реанімаційний набір (ларингоскоп із клинками 00, 0, 1; реанімаційний мішок за типом Амбу або реанімаційна Т-система для новонароджених);
  • система централізованого постачання кисню.

  Інші вимоги:

  1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
  2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
  3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
  4. Договір про співпрацю із закладом служби крові щодо постачання крові та її компонентів, у якого є чинна ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики.
  5. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

  Показники ефективності надання послуг:

  1. Частка жінок з індукованими пологами.
  2. Частка інструментальних пологів (вакуум, лещата).
  3. Частка жінок, які лікувались у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.
  4. Частка жінок групи низького ризику, які народили немовлят з оцінкою за шкалою Апгар менше 7 балів на 5-й хвилині.
  5. Частка жінок, які отримували антибіотики в післяпологовий період.
  6. Частка жінок із кровотечею в послідовий і післяпологовий періоди.
  7. Частка жінок з отриманою травмою тіла, органа чи судин у жінки під час пологів.
  8. Частка жінок з екстирпацією матки.
  9. Частка жінок із дистоцією плечиків при пологах.
  10. Частка жінок із родовим сепсисом і розлитою післяродовою інфекцією.
  11. Середня тривалість перебування у стаціонарі.
  12. Рівень госпітальної летальності серед новонароджених.

  Читайте також:

  Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

  Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

  Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

  Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

  Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

  Пресслужба «Українського медичного часопису»
  за матеріалами nszu.gov.ua