Як лікарю відкрити приватну медичну практику

10 травня 2019 о 14:46
5210

Укладати договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та отримувати кошти з державного бюджету за пацієнтів, які обрали свого лікаря, можуть також лікарі, які працюють як фізичні особи — підприємці (ФОП). У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України розповіли, які кроки треба зробити, щоб відкрити приватну медичну практику.

 1. Зареєструватися як ФОП

Слід подати у центр надання адміністративних послуг документи: паспорт, індивідуальний податковий номер (ІПН) і заяву, в якій вказати КВЕД «Загальна медична практика» (86.21). Зазвичай наступного дня можна отримати відповідне свідоцтво. Відразу після його отримання варто зареєструватися в органах податкової служби.

 1. Орендувати приміщення

Приміщення для медичної практики повинно відповідати вимогам Державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я ДБН В.2.2-10-2001» та встановленим санітарним нормам.

 1. Закупити обладнання

При цьому слід орієнтуватися на Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затверджений наказом МОЗ України від 26.01.2018 р. № 148.

 1. Отримати ліцензію на ведення медичної практики

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики (постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285) встановлено організаційні, кадрові й технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, а також визначено вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Для отримання ліцензії в МОЗ України необхідно подати:

 • заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
 • опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Нагадаємо про найважливіші питання отримання ліцензії для надання первинної медичної допомоги. Зверніть увагу, що лікарю — ФОП, який звертається для отримання ліцензії винятково на надання первинної медичної допомоги, не потрібно заповнювати декілька важливих пунктів. Зокрема, йому не треба надавати інформацію про установчі документи та структуру закладу охорони здоров’я, а також Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. На сайті МОЗ у відповідному розділі є актуальна інформація про порядок подання документів.

 1. Зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я

Для цього спочатку слід обрати і встановити медичну інформаційну систему (МІС). Відповідно до її інструкцій зареєструватися, ввівши такі дані:

 • інформацію про себе як про ФОП (ЄДПРОУ, КВЕДи, юридичну адресу та контакти);
 • особисті дані (паспортні дані, ІПН, контактний телефон, адресу електронної пошти);
 • дані про ліцензію на медичну практику. Потім накласти свій кваліфікований електронний підпис (теперішня назва — електронний цифровий підпис).

Після цього зареєструвати себе як лікаря в системі. Тепер лікар-ФОП може підписувати декларації з пацієнтами. Це виконується в електронній системі охорони здоров’я з використанням МІС.

 1. Укласти договір з НСЗУ, щоб отримувати кошти за надані послуги

Це можна зробити в будь-який час. Пропонуємо інформацію про процедуру укладання договору.

Перелік медичних послуг, які повинні надавати лікарі первинної допомоги, визначено Наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги». Окрім діагностики, лікування, ведення хронічних хворих та профілактики, цей перелік включає також визначений обсяг досліджень, вакцинацію за календарем щеплень, виписування рецептів на ліки та довідок, зокрема листків непрацездатності.

Як лікарю-ФОП організувати роботу

 • Аналізи

Для монопрактики або невеликої колективної медичної практики недоцільно купувати власний аналізатор крові та сечі. Це, по-перше, великі вкладення, які не окупаються при невеликих обсягах. По-друге, важливим є аспект калібрування та верифікації отриманих даних. Тому частіше ФОП укладає угоду з діючими лабораторіями, яким оплачує виконання аналізів. Оплата здійснюється з коштів, отриманих за ведення пацієнтів, оскільки в капітаційну ставку ці витрати закладено.

 • «Доступні ліки»

Виписувати рецепти на препарати за програмою «Доступні ліки» лікарі-ФОП можуть з 1 квітня 2019 р. Тепер програму адмініструє НСЗУ. З цього часу рецепти за програмою лікарі виписують винятково в електронній системі охорони здоров’я за допомогою МІС, встановленої у лікаря. Для цього в ній повинен бути відповідний модуль. Немає значення, де живе пацієнт і де було видано рецепт. Наводимо розширену інструкцію для лікарів. Нагадаємо, що оприлюднено новий реєстр препаратів програми «Доступні ліки».

 • Листки непрацездатності

Лікар-ФОП, який отримав ліцензію МОЗ України на надання медичних послуг, є таким самим лікуючим лікарем, як і лікарі, що працюють у державних та недержавних закладах охорони здоров’я, і, відповідно, має такі самі права, в тому числі виписувати листки непрацездатності. Для виписування листків непрацездатності лікарю-ФОП не потрібна державна акредитація. Лікуючий лікар (у тому числі лікар, що веде приватну практику як ФОП) може видавати листок непрацездатності на строк до п’яти календарних днів з наступним його продовженням (залежно від тяжкості захворювання) до десяти календарних днів.

Подальше продовження строку дії листка непрацездатності можливе лише лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а надалі — лікарською консультативною комісією (ЛКК), яку призначає керівник лікувально-профілактичного закладу. Відповідно, лікар-ФОП поки що самостійно може продовжувати дію лікарняного максимум до десяти днів. Але він може налагодити співпрацю із закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, де є відділення, завідувач і можливість сформувати ЛКК. Цього року планується впровадження електронних листків непрацездатності, і обмеження буде знято.

 • Щеплення

Лікарі, які надають медичну допомогу як ФОП, також можуть проводити вакцинацію. Наказом МОЗ України від 01.02.2019 р. № 280 затверджено відповідні зміни до «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень». Крім цього, оновлено вимоги до місць, у яких можуть проводитися щеплення. Поняття «кабінет щеплення» замінили на «пункт щеплення». Для нього не потрібно окремого приміщення.

Відтепер препаратами для профілактичних щеплень, придбаними за рахунок бюджетних коштів, будуть забезпечуватися, серед інших, і ФОП, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори з НСЗУ, згідно з Наказом МОЗ від 27.02.2019 р. № 473 «Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень». Наводимо інформацію щодо того, як приватним клінікам і лікарям-ФОП отримати вакцини.

Лікарі-ФОП, як і інші заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення, визначають потребу в препаратах за формулою, наведеною в «Порядку розподілу та передачі…». Розраховану потребу заклади з відповідним обґрунтуванням подають структурним підрозділам охорони здоров’я до 1 грудня року, що передує плановому року. Розподіл препаратів та їх перерозподіл оприлюднюються на офіційному веб-сайті структурного підрозділу охорони здоров’я не пізніше ніж через 2 робочі дні після його затвердження. Так само публікується інформація щодо місць отримання ними препаратів.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я після надходження препаратів забезпечують їх розподіл у строк до трьох робочих днів (графік постачання препаратів до структурних підрозділів щорічно затверджується наказом МОЗ до 31 грудня, але може коригуватися впродовж року). За отримані препарати слід щомісяця звітувати до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я про наявні залишки препаратів і строки їхньої придатності до 1 числа місяця, наступного за звітним.

Цього року структурні підрозділи повинні провести коригування рівня наявних у регіонах запасів вакцин з урахуванням потреби приватних закладів охорони здоров’я та ФОП, що проводять профілактичні щеплення, протягом одного місяця після набрання чинності цим наказом. Заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності та ФОП, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори з НСЗУ, повинні заявити про потребу в препаратах, розраховану відповідно до згаданої вище формули, на період до кінця 2019 р. у структурні підрозділи з охорони здоров’я.

 • Комунікація

Для лікаря, який веде власну практику, важливо не забувати про комунікацію з пацієнтами. Йдеться не про спілкування під час прийому, хоча ввічливість і коректність часто стають вирішальними при виборі лікаря. Але спочатку необхідно донести до потенційних пацієнтів можливість підписати декларацію з приватним лікарем та отримувати медичні послуги в комфортних умовах, не сплачуючи при цьому додатково. Для цього ефективно розклеїти оголошення про свою практику і можливість у ній підписати декларацію в районі розміщення. Не слід забувати про вплив соцмереж і засобів масової інформації. Така активність приверне до вас увагу, ви матимете змогу розповісти про свій досвід, слідування принципам доказової медицини та про послуги, які надаєте.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua