Звернення Української медичної експертної спільноти до лідерів політичних партій

3 січня 2019 о 17:40
1017

Напередодні Нового 2019 року Українська медична експертна спільнота (УМЕС), головною метою діяльності якої визначено сприяння побудові та розвитку національної системи охорони здоров’я України, здатної забезпечити комфортне та якісне життя для українців та досягнення його середньої тривалості 80+ років, звернулася до лідерів політичних партій та учасників виборчих перегонів із заявою щодо стану справ і майбутнього у системі охорони здоров’я в Україні, яку ми і пропонуємо до уваги наших читачів.

Заява УМЕС

Лідерам політичних партій

Учасникам передвиборчих перегонів

Ми, учасники платформи «Українська медична експертна спільнота» (УМЕС) висловлюємо свою повагу усім патріотичним політичним силам та пропонуємо компетентну, професійну експертну допомогу у питаннях формування політики охорони здоров’я.

Людський потенціал (капітал) — головна складова успіху будь-якої держави у всіх сферах. Економічний розвиток держави, обороноздатність, безпечна інтеграція у глобальні цивілізаційні процеси на основі національної суб’єктності можливі лише за умови зростання, зміцнення людського потенціалу нації.

Доступна і ефективна охорона здоров’я в широкому сенсі, а не лише система медичного обслуговування, поряд з освітою і культурою є однією з головних складових формування людського потенціалу, неодмінною умовою економічного зростання.

На думку ВООЗ, головними проблемами національної системи охорони здоров’я України є непослідовність політики охорони здоров’я, відсутність наступності в діях Урядів у цій сфері, а також вкрай недостатнє і неефективне фінансування.

В останні роки рейтинг національної системи охорони здоров’я України стрімко падає й досяг майже дна — місця поряд з найбіднішими країнами Африки. Це зумовлено інспірованими ззовні невиваженими й хаотичними втручаннями в роботу системи, що зумовлює її фрагментацію і руйнацію. Вкрай зубожілі громадяни не можуть як раніше підтримувати власним коштом стійкість і цілісність системи, її спроможність забезпечити доступ до захисту здоров’я відповідно до Конституції кожному, хто цього потребує.

Волюнтаризм набув брутального характеру, відкинуті не тільки національний контекст і наступність, а й слідування міжнародним зобов’язанням, доказовий менеджмент, орієнтація на кращі світові практики. Все здобуте попередніми поколіннями українців затавроване негідним поваги та швидко й цілеспрямовано знищується або комерціалізується. Це робиться на догоду зовнішнім гравцям, які прагнуть захопити й монополізувати український медико-фармацевтичний ринок, безвідносно наслідків для резидентного медико-фармацевтичного бізнесу і національних перспектив. Внаслідок цього система охорони здоров’я України стрімко наближається до стану, характерного для колоніальних, несуб’єктних державних утворень, які є лише сировинними придатками потужних світових економік, джерелом їх збагачення людськими ресурсами. Деструктивні, антиукраїнські дії маскуються дорогою агресивною пропагандою.

Водночас в Україні накопичений значний досвід перетворень, спрямованих на розбудову ефективної національної системи охорони здоров’я, здобутий з ініціативи держави і місцевих громад, у тому числі за допомогою Європейського Союзу, ВООЗ, Світового банку та інших партнерів України.

УМЕС наголошує: «партійної медицини» не існує, як не існує й ідеальної моделі охорони здоров’я, яку можна просто запозичити. Усі успішні системи охорони здоров’я спираються на глибокі наукові підходи та національний контекст.

УМЕС пропонує свою допомогу у формуванні коректної політичної пропозиції в охороні здоров’я усім політикам, які змагаються за владу.

УМЕС готова в подальшому супроводжувати реалізацію таких пропозицій, узгоджено з усіма політичними силами, які готові дотримуватися пріоритетів людиноцентричності та національних інтересів України.

Координаційна рада УМЕС

Прес-служба «Українського медичного часопису»