МОЗ України пропонує розширити доступ ВІЛ-інфікованих до допоміжних репродуктивних технологій

7 грудня 2018 о 10:29
1446

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проекту Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до додатку 1 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 листопада 2004 р. № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 224/10504 (далі — проект наказу).

Обґрунтування розробки акта

Проект наказу розроблено на виконання частини 2 статті 10 розділу ІІ Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» з метою забезпечення доступу ВІЛ-позитивних осіб до лікування безплідності з використанням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) як гарантії, що закріплена законом.

Мета розробки документа

Прийняття змін до наказу забезпечить доступ ВІЛ-позитивних осіб до лікування безпліддя із використанням ДРТ.

Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до додатка 1 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти» розроблено відповідно до законів України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 листопада 2004 р. № 579 «Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 224/10504.

Реалізація репродуктивної функції та доступ до ДРТ належить до фундаментальних прав людини.

Відповідно до частини 2 статті 10 розділу ІІ Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (далі — Закон), люди, які живуть з ВІЛ, мають право на участь у ДРТ за умови запобігання передачі ВІЛ-інфекції від батьків майбутній дитині.

Забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до ДРТ за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини передбачено завданнями Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки.

Пунктами 2.2.1, 2.2.3, 3.1.11 Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 травня 2016 р. № 449 (далі — Протокол), передбачено ведення вагітності, яка настала внаслідок ДРТ у ВІЛ-інфікованої жінки або у жінки, партнер якої є ВІЛ-позитивним. У Протоколі також наведено підходи стосовно запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини у період вагітності незалежно від того, настала вона в результаті використання ДРТ чи природним шляхом.

У свою чергу, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 листопада 2004 р. № 579 затверджено Порядок направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти, в якому діагноз «ВІЛ-інфікованість або СНІД» визначено протипоказанням для проведення лікування жіночої безплідності методами ДРТ.

Таким чином, в існуючих нормативних актах є протиріччя, що потребує узгодження.

Питання щодо ризиків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини за умови перебування особи, яка звертається за ДРТ, на лікуванні, досягнення вірусологічної та імунологічної ефективності лікування не може бути підставою для відмови у ДРТ та протипоказанням до нього.

Внесення змін до проекту наказу «Про внесення змін до додатка 1 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти» (далі — проект наказу) зумовлено забезпеченням прав щодо доступу ВІЛ-позитивних осіб до ДРТ та водночас запобіганням передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Які зміни вносяться

Проектом наказу пропонуються зміни, викладені за посиланням.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції щодо положень наказу можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: e-mail: [email protected], Притуляк Поліна (тел.: (068) 708-66-65); e-mail: [email protected], Краснопольська Тетяна (тел.: (068) 322-56-36).

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua