Медична освіта: презентовано стратегію розвитку

13 вересня 2018 о 15:46
2450

Стратегію розвитку медичної освіти було презентовано у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України 12 вересня 2018 р. Про зміни у законодавстві, які передували цьому, неодноразово повідомляло наше видання.

Тож коротко розповімо про те, що планується змінити у найближчі 10 років, у разі якщо проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні», який винесено на громадське обговорення, буде затверджено.

1. Підвищиться якість вищої медичної освіти

 • Буде впроваджено нові стандарти медичної освіти. Освітні програми мають відповідати найновішим здобуткам медичної науки. Від лікарів залежать людські життя, тому вони мають навчатися за високими стандартами, які буде розроблено з урахуванням міжнародних рекомендацій.
 • Студентів на лікарські спеціальності відбиратимуть за високими вимогами. Встановлення високого прохідного бар’єра на вступ для майбутніх лікарів.
 • Новий кваліфікаційний іспит дозволить підвищити якість оцінювання знань студентів. Оцінювання студентів-медиків відбуватиметься відповідно до міжнародних стандартів. Український лікар має знати не менше, ніж, наприклад, американський чи іспанський.
 • Викладачі медуніверситетів будуть якісно підвищувати свою кваліфікацію. Ті, хто навчають медиків, мають постійно розвиватися і тримати руку на пульсі медичної науки. Стратегія пропонує розробку комплексної програми вдосконалення кваліфікації викладачів, можливості для навчання і стажування в закордонних університетах, пошук фінансування, пошук партнерських організацій для проходження навчання, вивчення іноземних мов, участь у міжнародних конференціях викладачів та аспірантів на умовах відкритого прозорого конкурсу, підтримку викладачів, які мають публікації у журналах, що входять до Scopus та/чи Web of Science.

2. Якісно зміниться післядипломна освіта

 • Нова модель інтернатури передбачатиме справедливий розподіл на інтернатуру. Створення національного рейтингу випускників та електронна система забезпечать чесний і прозорий розподіл на інтернатуру.
 • Буде впроваджено резидентуру для лікарів, які хочуть отримати більш глибокі знання в медичній галузі.
 • Запрацює система безперервного професійного розвитку лікарів. Застаріла система підвищення кваліфікації трансформується в систему безперервного професійного розвитку: лікар має навчатися щороку. Де це робити і які саме навички вдосконалювати — вирішує він особисто. Відповідно до нової моделі, має відбутися демонополізація освіти, — тепер вибір місця чи організації переходить до лікаря. Визнаються: освіта, отримана за кордоном, участь у професійних семінарах та конференціях, онлайн-курси, майстер-класи тощо.

3. Ефективне фінансування та управління

 • Зміниться механізм фінансування університетів — він базуватиметься на визначених індикаторах успішності закладів вищої освіти. Університети, які готують кращих студентів, отримують більше фінансування. Створюючи конкуренцію за фінансування, ми підвищимо і якість освіти, і якість майбутніх лікарів.
 • Медуніверситети стануть автономними — як організаційно, так і академічно і фінансово. Закріплене Законом «Про вищу освіту» поняття університетської автономії передбачає широкі можливості університетів в організації навчального процесу, управлінні, визначенні навчальних планів і дисциплін — це стимулює розвиток академічної спільноти та можливості ефективного самоврядування закладів вищої освіти. Такі права мають повністю реалізовувати й медичні університети.

4. Зміниться академічна культура

 • Держава разом з університетами викорінюватиме плагіат, фальсифікації, фабрикації та інші форми академічної недоброчесності у медичній освіті й науці. Наукові дослідження студентів-медиків та їхніх викладачів будуть ретельно перевірятися щодо плагіату. Майбутній лікар не може користуватися чужою працею, він/вона мусить звикати всього добиватися власноруч. Університети розроблятимуть внутрішні етичні кодекси і будуть їх дотримуватися.
 • Відбудеться інтернаціоналізація медосвіти: досвід та знання за кордоном зможуть отримати як студенти, так і викладачі. Розширення можливостей мобільності студентів та викладачів дозволить включити українську медичну освіту у світовий дискурс. Університети і студенти отримають підтримку для участі в Erasmus+. Також буде створено державну програму сприяння міжнародному обміну українських студентів-медиків і запрошення іноземних професорів до викладання в українських медичних університетах.

5. Розвиватимуться наукові дослідження

 • Стимулювання українських науковців до проведення якісних досліджень, їх публікація в міжнародних наукових журналах. Без якісних наукових досліджень наша медична наука стоятиме на місці. Наше завдання — стимулювати науковців дискутувати про способи вирішення проблем та новації в медицині на міжнародному рівні.
 • Підвищення якості дисертацій через запровадження практики незалежного анонімного рецензування робіт, а також контролю наукової новизни дисертаційних досліджень за допомогою залучення анонімних незалежних фахівців (з інших наукових установ України та з-за кордону).

Стратегія розвитку медичної освіти в Україні — це план комплексних змін, що впроваджуватимуться протягом 10 наступних років. Перші з них будуть втілені вже цього року: будуть змінені умови прийому до медичних закладів вищої освіти (мінімальний прохідний бал 150 з біології/хімії, а також із математики/фізики при вступі на всі спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я»).

До кінця 2019 р. будуть затверджені нові освітні стандарти для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія». Також наступного року відбудеться перший етап ЄДКІ для ІІІ курсів. Наступного ж року буде розроблена нормативна база для змін в інтернатурі/резидентурі, система розподілу на них та імплементована постанова про безперервний професійний розвиток лікарів.

Для кращого розуміння проекту Стратегії експерти МОЗ України розробили аналітичну довідку, в якій детально окреслений стан медичної освіти в Україні, проблеми та напрями розвитку, які надалі реалізовуватиме МОЗ України.

Куди надсилати пропозиції

Обговорення Стратегії триватиме до 12 жовтня 2018 р. Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу: [email protected], або ж за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua