Затверджено порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я

25 травня 2018 о 17:20
1145

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 затверджено Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я та Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Документом також встановлюється, що:

  • передбачені Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженим цією постановою, функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я впроваджуються відповідно до етапів реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». З дня набрання чинності цією постановою функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я поступово впроваджуються для реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення на рівні первинної медичної допомоги;
  • щодо моменту запровадження електронної взаємодії центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я з державними електронними інформаційними ресурсами розпорядники таких ресурсів подають на запити Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ інформацію в електронній формі, що міститься у відповідних державних інформаційних ресурсах та необхідна для функціонування електронної системи охорони здоров’я, протягом 10 робочих днів з моменту надходження таких запитів з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
  • визнати такою, що втратила чинність, Постанову Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1832).

Реалізація акта дозволить забезпечити пацієнтам можливість використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

ЗМІНИ, що вносяться до Постанов Кабінету Міністрів України

1. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 90, ст. 3651; 2015 р., № 50, ст. 1601, № 69, ст. 2276, № 102, ст. 3525; 2016 р., № 28, ст. 1113, № 91, ст. 2973), доповнити пунктом 92 такого змісту:

  • «92. Мін’юст надає НСЗУ відомості з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміну імені шляхом обміну повідомленнями в електронній формі не пізніше трьох робочих днів з дня надходження відповідного запиту в електронній формі від НСЗУ».

2. У Постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593 «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2393; 2017 р., № 43, ст. 1344):

1) пункт 1 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) в електронному вигляді з метою інтеграції відомостей з Єдиного державного реєстру до електронної системи охорони здоров’я»;

2) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

  • «Відомості відповідно до підпунктів 3 і 4 пункту 1 цієї постанови надаються безоплатно».

3. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2017 р., № 15, ст. 438) доповнити такою позицією:

  • «Електронна система охорони здоров’я».

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kmu.gov.ua