Затверджено вимоги до медичних закладів, які хочуть отримувати кошти від НСЗУ

25 травня 2018 о 17:22
3048

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 391 затверджено вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Перелік вимог

  • Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законом.
  • Наявність у надавача необхідної для надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
  • Наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.
  • Реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної чи комунальної установи) або як фізичної особи — підприємця.
  • Відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kmu.gov.ua