Розроблено зміни до порядку надання медичної допомоги іноземцям і особам без громадянства

24 квітня 2018 о 17:52
1121

На громадське обговорення винесено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2014 року № 121» (далі — проект Постанови).

Обґрунтування

Частиною другою статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VIII (далі — Закон № 2168-VIII) передбачено, що іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у межах програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із наданням екстреної медичної допомоги.

Ці особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Кабінет Міністрів України 19 березня 2014 р. прийняв Постанову «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту» № 121 (далі — Постанова № 121), якою передбачено, що медична допомога, у тому числі екстрена, надається іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі, що не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства.

На виконання Закону № 2168-VIII та з метою приведення положень Постанови № 121 у відповідність із чинним законодавством розроблено проект Постанови.

Мета прийняття Постанови

Головною метою проекту Постанови є врегулювання порядку компенсації вартості медичних послуг та лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у рамках програми медичних гарантій та приведення положень Постанови № 121 у відповідність із чинним законодавством України.

Порядок передбачає, що в разі оплати медичних послуг, пов’язаних із наданням екстреної медичної допомоги, за рахунок бюджетних коштів, іноземці та особи без громадянства, що тимчасово перебувають на території України, зобов’язані компенсувати повну вартість медичних послуг, що їм були надані. Повна вартість медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із наданням екстреної медичної допомоги, визначається на рівні, не нижче їх собівартості, яка розраховується надавачем медичних послуг за правилами бухгалтерського обліку, та відображається в рахунку надавача медичних послуг. Такий рахунок підлягає сплаті протягом 30 днів з дня його отримання іноземцем або особою без громадянства, що тимчасово перебуває на території України.

Відповідно до проекту Постанови, протягом тридцяти календарних днів з дати отримання коштів від іноземця або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, надавач медичних послуг зобов’язаний перерахувати в Державний бюджет тариф, сплачений Національною службою здоров’я за надання відповідних медичних послуг та лікарських засобів іноземцю або особі без громадянства, що тимчасово перебуває на території України.

Для врегулювання питання з можливою несплатою іноземцями рахунків проект Постанови передбачає, що не пізніше наступного дня після надання медичних послуг надавачі медичних послуг зобов’язані повідомити Державну прикордонну службу про іноземців або осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, яким були надані медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням екстреної медичної допомоги, для вжиття заходів щодо забезпечення сплати ними рахунків.

Контакти для зауважень і пропозицій відсутні.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua