Розроблено проект постанови Уряду про укладання договорів з НСЗУ

24 квітня 2018 о 16:40
1948

На виконання статті 8 Закону № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — Проект постанови), який Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України винесено на громадське обговорення.

Про що Проект постанови

Проектом постанови встановлюється порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, які будуть укладатися між надавачами медичних послуг та Національною службою здоров’я України (НСЗУ) через електронну систему охорони здоров’я (далі — Система), а також затверджується типова форма такого договору з додатками для первинної медичної допомоги. Проект постанови передбачає, що договори про медичне обслуговування, їх зміна та звітування за ними будуть відбуватися лише через Систему.

Відповідно до Порядку, запропонованого Проектом постанови, для замовлення медичних послуг для населення НСЗУ буде публікувати на офіційному сайті оголошення, в якому буде міститись перелік послуг, що будуть замовлені, та основні вимоги до надавачів таких послуг. Після публікування оголошення надавач медичних послуг, що бажає укласти договір з НСЗУ, має подати заявку на укладення договору із додатками. У разі прийняття рішення про відповідність поданої заявки вимогам, що містяться у оголошенні, НСЗУ надсилає повідомлення про намір укласти договір із зазначенням обсягу замовлення медичних послуг відповідному надавачу медичних послуг. Після узгодження умов договору він укладається в електронній формі в Системі. Після підписання договору (електронними підписами сторін) він публікується на сайті НСЗУ.

Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, запропонований Проектом постанови, містить у собі положення про:

1) медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення, які мають надаватися за договором, та спеціальні умови їх надання (якщо застосовно);

2) строк подання заявок про укладення договору (якщо застосовно);

3) перелік документів, які мають бути додані до заяви.

Проектом постанови передбачається, що основний текст договору про медичне обслуговування населення буде типовим, в той час як особливості окремих договорів будуть визначатися в додатках до договорів.

Типова форма договору містить у собі основні положення договору, такі як предмет, права та обов’язки сторін, звітність надавача медичних послуг, порядок припинення та зміни умов договору, порядок розрахунків за договором, відповідальність сторін за порушення умов договору, порядок вирішення спорів тощо.

Відповідно до умов договору, надавач послуг зобов’язаний буде щомісячно подавати сформовані в Системі звіти НСЗУ про обсяг наданих за договором послуг і відповідно до інформації, що міститься у таких звітах та рахунку, отримувати оплату за надані медичні послуги (приклад звіту, який формуватиметься в Системі, та рахунку додається до пояснювальної записки).

Серед додатків до договору про медичне обслуговування населення Проектом постанови пропонуються такі:

1. Додаток «Спеціальні умови Договору щодо надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою», які визначають максимальне навантаження на лікарів первинної ланки за їхньою спеціалізацією, стандарти, яких має дотримуватися працівник надавача медичних послуг під час виконання договору, суму оплати медичних послуг, інші вимоги до надання медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги.

2. Додаток «Місця надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою», в якому буде закріплений перелік місць надання медичних послуг надавачем, графік їх роботи та засоби зв’язку із місцями надання медичних послуг.

3. Додаток «Підрядники, залучені до надання медичних послуг за Договором» буде визначати перелік залучених надавачем медичних послуг суб’єктів господарювання (що здійснюють господарську діяльність з медичної практики і отримали відповідну ліцензію), місце надання послуг такими підрядниками та графік їх роботи.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження до Проекту постанови можна надсилати до МОЗ України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected]; [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна, тел.: (044) 253-33-31.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua