Розроблено тарифи та капітаційні ставки при наданні первинної медичної допомоги у 2018 році

5 квітня 2018 о 20:00
7404

Існуюча на сьогодні система фінансування первинної ланки системи охорони здоров’я неефективна. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VII (далі — Закон № 2168-VIII) запроваджує фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам, у рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ).

Новий принцип фінансування

Новий принцип фінансування має запроваджуватися поступово для різних видів медичної допомоги.

Так, частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII передбачено, що з 1 січня 2018 р. запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги (ПМД) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 30 Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 1 липня 2018 р. видатки на надання ПМД здійснюються з Державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для ПМД у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Цією ж статтею Закону Кабінету Міністрів України надано право здійснювати перерозподіл видатків, передбачених за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 р. медичної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання ПМД бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для ПМД.

З метою виконання приписів Закону № 2168-VIII та затвердження порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2018 р. був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» (далі — проект постанови).

Мета і шляхи її досягнення

Головна мета проекту постанови — врегулювання порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення.

Проект постанови затверджує тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних із ПМД, коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта, а також спеціальний коефіцієнт для медичного обслуговування в гірській місцевості.

Тариф за надання медичних послуг, пов’язаних із ПМД, встановлюється у вигляді капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта, який подав надавачу медичних послуг декларацію про вибір лікаря, який надає ПМД (зелений список), у розмірі 370 грн./рік.

Додатково для державних та комунальних закладів охорони здоров’я встановлюється оплата за одного пацієнта, який проживає на території обслуговування відповідного закладу (червоний список) відповідно до даних статистики у розмірі 240 грн./рік. При цьому кількість таких пацієнтів буде щомісячно зменшуватися пропорційно кількості пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, всім надавачам медичних послуг.

Оскільки потреби в послугах охорони здоров’я суттєво відрізняються у різних вікових групах, капітаційна ставка коригуватиметься на віковий коефіцієнт, визначений для п’яти вікових груп пацієнтів із зеленого списку (таблиця).

Таблиця. Вікові коефіцієнти
Вікова група пацієнтів, років
Значення вікового коефіцієнта
0–5 4
6–17 2,2
18–39 1
40–64 1,2
≥65 2

У разі, якщо медичне обслуговування пацієнта із зеленого списку здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коефіцієнтів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25 (далі — гірський коефіцієнт). Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.

Коригувальні коефіцієнти не застосовуються до тарифів за надання медичних послуг, пов’язаних із ПМД, пацієнтам із червоного списку.

Базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників, що використана для розрахунку тарифу, є 18 347,50 грн./міс.

У зв’язку з особливостями бюджетного процесу і необхідністю перерозподілу коштів між програмою оплати послуг ПМД та медичною субвенцією на ПМД пропонується, що у 2018 р. договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з державними закладами охорони здоров’я і комунальними закладами охорони здоров’я будуть укладатися:

1) не пізніше 1 червня 2018 р. на строк з 1 липня по 31 грудня 2018 р., або
2) не пізніше 1 вересня на строк з 1 жовтня по 31 грудня 2018 р.

При цьому договори про медичне обслуговування населення з комунальними закладами охорони здоров’я будуть укладатися лише у разі одночасного укладення такого договору з усіма комунальними закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання ПМД, які фінансуються з відповідного місцевого бюджету, адже після переходу на контрактну форму оплати відповідний місцевий бюджет більше не отримуватиме медичної субвенції на ПМД.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження до проекту постанови можна надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/чи електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

Також нагадаємо, що на громадське обговорення винесено проект Порядку укладання договорів за програмою медичних гарантій

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua