МОЗ України пропонує нові зміни до первинної облікової медичної документації

23 березня 2018 о 12:39
3494

Міністерство охорони здоров’я України продовжує вносити зміни до форм облікової медичної документації, яка заповнюється у медичних закладах. Попередні зміни було внесено наказом від 26.01.2018 р. № 157.

Наразі на громадське обговорення виноситься Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378».

Обґрунтування

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, впровадженням у заклади охорони здоров’я України наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнен­ня, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, виникла необхідність у перегляді та внесенні змін до форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення; № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік», № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років за 20___ рік», № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік».

Про що документ?

Документом пропонується внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, такі зміни:

1) у пункті 1:

  • підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Форму звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік» (річна) (додається).»;

  • підпункти 1.9, 1.10 викласти в такій редакції:

«1.9. Форму звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається).»;«1.10. Форму звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

  • підпункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік» (річна) (додається).»;

  • підпункти 1.22, 1.23 викласти в такій редакції:

«1.22. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається).»;«1.23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

2) у пункті 2 слова «лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики»;

3) у підпункті 5.1 пункту 5 слова «усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики».

2. Затвердити:

1) Зміни до форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

2) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1011/14278;

3) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1015/14282;

4) Зміну до форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

5) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1016/14283;

6) Зміни до форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

7) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1017/14284;

8) Зміни до форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

9) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1018/14285.

Куди надавати пропозиції?

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України на адресу:

01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7
E-mail: [email protected]
Тел.: (044) 253-74-28
Заболотько Валентина Миколаївна.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua