Електронна система охорони здоров’я — розроблено порядок функціонування

20 березня 2018 о 11:45
2246

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», а також пункту 4 Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821-р.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р, перехід на нову систему закупівель медичних послуг супроводжується створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» електронна система охорони здоров’я — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 7 Закону уповноважений орган забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я.

Згідно з частиною четвертою статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» уповноважений орган зобов’язаний опубліковувати на офіційному веб-сайті дані, накопичені в електронній системі охорони здоров’я, за умови знеособлення персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», в обсязі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 функції уповноваженого органу покладено на Національну службу здоров’я України.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних. Згідно з Перехідними положеннями Закону відповідний порядок має бути затверджений протягом трьох місяців з дати набрання чинності Законом.

Проектом документа пропонується відповідно до статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»:

1. Затвердити:

2. Установити, що до моменту державної реєстрації Національної служби здоров’я повноваження стосовно забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я покладаються на Міністерство охорони здоров’я.

3. Установити, що передбачені Порядком функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я впроваджуються поступово відповідно до етапів реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

4. Установити, що до моменту запровадження електронної взаємодії центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я з державними електронними інформаційними ресурсами розпорядники таких ресурсів зобов’язані надавати на запити Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я інформацію, що міститься у відповідних державних інформаційних ресурсах та необхідна для функціонування електронної системи охорони здоров’я, протягом десяти робочих днів з моменту отримання таких запитів.

5. Включити в центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я дані, що містяться в електронній системі обміну медичною інформацією, створеній на підставі Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, стаття 50), та Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821-р (далі — електронна система обміну медичною інформацією), та забезпечити верифікацію відповідних даних.

6. Внести зміни до відповідних актів Кабінету Міністрів України.

7. Національній службі здоров’я:

  • забезпечити створення та функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, подання документів для отримання висновку щодо комплексної системи захисту інформації в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.

8. Центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців:

  • розробити та затвердити передбачені Порядком нормативно-правові акти;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Порядку.

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, стаття 1832).

Пропозиції та зауваження до проекту постанови можна надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ; e-mail: [email protected][email protected].

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна, тел.: (044) 253-33-31.

Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора ДП «Електронне здоров’я» переміг Денис Мацуй.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua