Опубліковано порядок надання первинної медичної допомоги після реформи

1 березня 2018 о 19:25
3633

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу «Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги» (далі — Проект).

Проект розроблено відповідно до статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Порядок надання первинної медичної допомоги (далі — Порядок) визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання первинної медичної допомоги в Україні.

Дія цього Порядку поширюється на надавачів первинної медичної допомоги незалежно від форми власності та організаційно-правової форми діяльності.

Принципи надання первинної медичної допомоги

Організація та надання послуг з первинної медичної допомоги базується на принципах:

  • доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;
  • відсутність географічних, культурних та фінансових бар’єрів;
  • безпеки, який полягає у наданні послуг з первинної медичної допомоги у спосіб, що мінімізує ризики завдати шкоду пацієнтові, у тому числі ту, якій можна запобігти, а також зменшує можливість медичних помилок;
  • результативності, який проявляється у досягненні найкращих результатів через надання послуг з первинної медичної допомоги на основі наукових знань та принципів доказової медицини;
  • своєчасності, який вимагає зниження затримок у наданні послуг з первинної медичної допомоги;
  • економічної ефективності, яка досягається шляхом надання послуг з первинної медичної допомоги таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;
  • недискримінації, що полягає у наданні послуг з первинної медичної допомоги, якість якої не відрізняється залежно від статі, гендеру, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;
  • орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг з первинної медичної допомоги у спосіб, що враховує індивідуальні потреби осіб, яким ці послуги надаються.

У документі представлено:

Куди надавати пропозиції?

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/чи електронному вигляді за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

E-mail: Управління координації центрів реформ

Тел.: (044) 254-06-52, e-mail: [email protected]

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua