Затверджено Стратегію здорового та активного довголіття населення України

11 січня 2018 о 15:19
855

9892342311 січня 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, яку розроблено з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння, а також для забезпечення створення сприятливих умов для здорового старіння та активного довголіття, адаптації суспільних інститутів до подальшого демографічного старіння та розбудови суспільства рівних можливостей для людей будь-якого віку.

Зазначається, що Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше: у 2015 р. вона становила 21,8%, а частка людей віком 65 років і старше — 15,5% загальної чисельності населення. Згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 р. частка осіб віком старше 60 років становитиме 25,0% загальної кількості населення, віком 65 років і старше — 18,4%, у 2030 р. — понад 26% і понад 20% відповідно. Довготривалою особливістю старіння населення в Україні є його переважна спричиненість зниженням народжуваності та високим рівнем передчасної смертності без відчутного збільшення тривалості життя.

Основними викликами, пов’язаними зі старінням у нашій країні, є ті, що стосуються сфери публічних фінансів, функціонування ринку праці, системи охорони здоров’я, розвитку соціальних та освітніх послуг.

Реагуючи на ці виклики, Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання зокрема щодо імплементації 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, прийнятих на Саміті ООН у вересні 2015 р., а також підписання та імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Розроблення, прийняття та виконання Стратегії сприятиме розв’язанню проблем і використанню можливостей, пов’язаних зі старінням населення.

Ця Стратегія визначає пріоритетні напрями протистояння демографічним змінам, передбачає комплексні заходи щодо підтримки громадян похилого віку, їх інтегрування в суспільний розвиток, підвищення якості життя, захисту прав громадян похилого віку.

З метою раціонального використання ресурсів передбачено концентрацію зусиль на таких пріоритетах щодо громадян похилого віку:

  • поліпшення умов для самореалізації та участі у процесах розвитку суспільства;
  • забезпечення здоров’я та благополуччя;
  • створення середовища, сприятливого для активного життя;
  • створення системи захисту їхніх прав.

Для досягнення цілей Стратегії передбачається розроблення і затвердження плану заходів з реалізації Стратегії з відповідними фінансовими розрахунками.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kmu.gov.ua