Підготовка медичних сестер здійснюватиметься за оновленими стандартами освіти

12 травня 2011 о 11:25
3557

З метою забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, бакалаврів медицини та магістрів — медичних сестер — Міністерство охорони здоров’я України розробило та оновило галузеві стандарти освіти зі спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична», «Медико-профілактична справа». Саме за цими спеціальностями здійснюється підготовка медичних сестер, фельдшерів та фармацевтів в Україні.

Підготовка медичних сестер здійснюватиметься за оновленими стандартами освітиЗ метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців на додипломному та післядипломному етапах підготовки відповідно до стандартів Всесвітньої федерації медичної освіти в Україні введено таку систему підготовки молодших спеціалістів з вищою медичною освітою:

  • дипломована медична сестра (молодший спеціаліст) — підготовка здійснюється (на базі 9 класів — 4 роки навчання та на базі 11 класів — 3 роки навчання);
  • медична сестра — бакалавр — підготовка здійснюється на базі медсестринської освіти (рівень молодшого спеціаліста), термін навчання 1–2 роки;
  • медична сестра — магістр — підготовка здійснюється 2 роки на базі медсестринської освіти медичної сестри-бакалавра.

Відповідно до міжнародного досвіду та з метою впровадження профілактичних заходів у стоматології, в Україні започаткована підготовка зубних гігієністів за спеціальністю «Стоматологія».

Минулого року в Україні вперше запроваджене державне замовлення на підготовку магістрів зі спеціальності «Сестринська справа», яка здійснюється на базі Житомирського інституту медсестринства та Інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету.

З 2011 р. постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 267 запроваджено підготовку магістрів зі спеціальності «Лабораторна діагностика».

Система вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації об’єднує 42 медичних училища, 69 медичних (фармацевтичних) коледжів, 2 інститути медсестринства (Житомирський інститут медсестринства та Інститут медсестринства Тернопільського державного медичного університету).

Підготовка молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою здійснюється у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації за рахунок коштів місцевих бюджетів.

До навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації залучається 7857 викладачів, із них 6007 викладачів, які працюють на постійній основі: 59,9% — лікарі та провізори за фахом, 35,4% — педагоги та 4,7% — з неповною і базовою вищої освітою. Підвищення їх кваліфікації здійснюється на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, а також на факультетах підвищення кваліфікації при регіональних університетах (для викладачів із педагогічною освітою).

За матеріалами www.moz.gov.ua