Національний план дій на 2011 рік з реформування медичного обслуговування

6 травня 2011 о 14:59
1104

УКАЗ
Президента України

Від 27.04.2011 р. № 504/2011

Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», та посилення координації роботи державних органів з її реалізації постановляю:

1. Затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

  • виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі — Національний план);
  • контроль за виконанням передбачених Національним планом заходів у встановлені строки;
  • інформування Президента України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом, щомісяця;
  • проведення разом із місцевими державними адміністраціями, із залученням наукових установ, експертів, широкої роз’яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

3. Запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання Національного плану.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу Адміністрації Президента України.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
27 квітня 2011 року
№ 504/2011

Витяг з Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 квітня 2011 року №  504/2011

№ з/п Зміст завдання Найменування заходу Відповідальний за виконання Строк виконання
5. Реформа медичного обслуговування
Підвищення доступності медичних послуг
5.1. Розмежування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена) 5.1.1. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я І. Ємець квітень
5.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я М. Азаров
І. Ємець
квітень
5.1.3. Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я у комітетах Верховної Ради України І. Ємець до прийняття Закону
5.1.4. Розроблення проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я І. Ємець квітень
5.1.5. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я М. Азаров
І. Ємець
травень
5.1.6. Супроводження проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я у комітетах Верховної Ради України І. Ємець до прийняття Закону
5.1.7. Розроблення проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги І. Ємець квітень
5.1.8. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги М. Азаров
І. Ємець
квітень
5.1.9. Супроводження проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги у комітетах Верховної Ради України І. Ємець до прийняття Закону
5.2. Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я 5.2.1. Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають відповідний вид медичної допомоги І. Ємець вересень
5.2.2. Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку реалізації права вибору пацієнтом лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги І. Ємець вересень
Підвищення якості медичних послуг
5.3. Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини 5.3.1. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги І. Ємець вересень
5.4. Розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів 5.4.1. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо уніфікованої методики з розроблення системи індикаторів якості медичної допомоги І. Ємець жовтень
5.5. Визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації 5.5.1. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України (примірних положень) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні І. Ємець жовтень
5.5.2. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України (табелів оснащення) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні І. Ємець жовтень
5.5.3. Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров’я України щодо оновленої номенклатури закладів охорони здоров’я І. Ємець жовтень
5.6. Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування 5.6.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників галузі охорони здоров’я І. Ємець квітень
5.6.2. Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників галузі охорони здоров’я М. Азаров
І. Ємець
травень
5.6.3. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» І. Ємець липень
5.6.4. Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» М. Азаров
І. Ємець
серпень
5.6.5. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення надбавки у розмірі 50 відсотків до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров’я у сільській місцевості І. Ємець липень
5.6.6. Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення надбавки у розмірі 50 відсотків до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров’я у сільській місцевості М. Азаров
І. Ємець
серпень
Підвищення ефективності державного фінансування
5.7. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 5.7.1. Розроблення проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я І. Ємець квітень
5.7.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я М. Азаров
І. Ємець
травень
5.7.3. Супроводження проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я у комітетах Верховної Ради України І. Ємець до прийняття Закону
5.7.4. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров’я програмно-цільового методу у бюджетному процесі І. Ємець жовтень
5.7.5. Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров’я програмно-цільового методу у бюджетному процесі М. Азаров
І. Ємець
листопад

Глава Адміністрації
Президента України С. ЛЬОВОЧКІН