Ілля Ємець: реформування — єдиний вихід із ситуації, що склалася в галузі охорони здоров’я

22 квітня 2011 о 18:24
1090

Ілля Ємець: реформування — єдиний вихід із ситуації, що склалася в галузі охорони здоров’я20 квітня 2011 р. відбулося розширене засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України. На ньому підведено підсумки діяльності галузі охорони здоров’я України у 2010 р. та проаналізовано реалізацію Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

У роботі Колегії взяли участь представники Комітету Верховної Ради Украї­ни з питань охорони здоров’я, Національної академії медичних наук України, керівники апарату МОЗ України, начальники головних управлінь охорони здоров’я з усіх регіонів України, керівники вищих медичних навчальних закладів, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України тощо.

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець підкреслив, що стан охорони здоров’я та усі кроки реформ у медицині перебувають на особистому контролі Президента України Віктора Януковича. Зокрема, у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України — наш стратегічний вибір» поставлено чіткі завдання, вирішення яких є невідкладним.

Міністр проаналізував стан медичної галузі в Україні й тенденції, що спостерігалися протягом року в діяльності МОЗ України. В основному доповідь була присвячена виконанню завдань, які стоять перед медичною галуззю. Зазначено, що основним пріоритетним напрямком роботи Міністерства у 2011 р. є створення повноцінної законодавчої, нормативно-правової та методичної бази для реформування системи охорони здоров’я. Базовим, концептуальним законодавчим актом, який підготовлено Міністерством з цього питання є проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я». У ньому визначені ключові норми щодо забезпечення законодавчого підґрунтя для системної реформи медичного обслуговування.

Ще один проект Закону України — «Про особливості діяльності закладів охорони здоров’я» — підготовлено з метою окреслення правового поля для проведення господарської діяльності закладами охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, а також забезпечення єдиних підходів щодо медичного обслуговування закладами охорони здоров’я всіх організаційно-правових форм.

У проекті Закону України «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги» йдеться про створення ефективної системи надання екстреної медичної допомоги людині, яка перебуває у невідкладному стані. Система передбачає об’єднання всіх ресурсів (медичних, кадрових, наукових, технічних), причетних до надання екстреної медичної допомоги, з єдиним державним центром управління.

З метою мінімізації можливих ризиків у ході реалізації реформ та відпрацювання моделей реформ підготовлено проект Закону України «Про проведення у Донецькій, Дніпропетровській, Він­ницькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я».

Також розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування».

Крім того, Ілля Ємець зупинився на нових принципах фінансування закладів охорони здоров’я. Він наголосив, що передбачається введення фінансування медичних закладів залежно від кількості ліжок та кількості населення, якому надається медична допомога. Відповідно відбуватиметься перехід від утримання закладів охорони здоров’я до оплати медичних послуг. Міністр зазначив, що настав час для створення ефективних ринково-орієнтованих механізмів фінансування системи охорони здоров’я. Вони полягають, зокрема, у розвитку державно-приватного партнерства, концентрації ресурсів для фінансування пріоритетних проектів та залученні позабюджетних джерел фінансування.

Особливу увагу Ілля Ємець приділив удосконаленню первинної медичної допомоги. На його переконання, для цього необхідно змінити структуру з індивідуальним підходом, враховуючи особливості регіону, підготувати достатню кількість лікарів загальної практики. Слід також запровадити ефективну економічну мотивацію діяльності лікарів, наблизити первинну медичну допомогу до пацієнта з урахуванням потреб населення, акцентувати увагу на профілактичних заходах, поетапній диспансеризації.

Кінцевим результатом структурної перебудови первинної медичної допомоги має стати створення таких центрів первинної медичної допомоги, які будуть об’єднувати амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та ФАПи. Створення такого єдиного центру щодо надання первинної медичної допомоги по суті є підґрунтям для впорядкування маршруту пацієнта і надасть можливість впорядкувати медичну допомогу на вторинному і третинному рівнях.

Окремим пунктом доповіді стала реформа екстреної медичної допомоги, яка нині базується на проекті Закону України «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги». Він передбачає побудову чіткої вертикальної системи надання такої допомоги, виокремлення догоспітального та госпітального етапів.

Міністр також підкреслив, що багато важливого на сьогодні здійснюється у напрямку організації медичного забезпечення під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, насамперед, щодо підготовки екстрених медичних служб відповідно до міжнародних вимог. «Проведення спортивного дійства такого масштабу довірено Україні вперше, тому якісна робота системи охорони здоров’я — важливий чинник у формуванні позитивного іміджу нашої держави. З цією метою планується залучення ресурсу ЄВРО-2012», — сказав Ілля Ємець.

Наприкінці своєї доповіді міністр охорони здоров’я України відзначив, що ми маємо виконувати завдання величезної складності. Результат може виправдати наші старання, адже реформування — єдиний вихід із ситуації, що склалась у галузі охорони здоров’я.

За матеріалами www.moz.gov.ua,
фото Сергія Бека