Розроблено Загальнодержавну програму охорони психічного здоров’я

4 травня 2017 о 12:55
972

3467Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року» (далі — проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до підпунктів 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження йдеться, що на частку психічних розладів припадає 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу. За оцінками експертів ВООЗ, до 2020 р. їх частка становитиме 15% років життя людини, втрачених внаслідок непрацездатності. Максимальний тягар психічних розладів лягає на плечі найбільш продуктивної групи населення. Для економічного тягаря психічних розладів характерним є те, що частка непрямих втрат значно (у 2–6 разів) перевищує прямі витрати на лікування.

Сучасна українська система охорони психічного здоров’я успадкувала організаційну структуру, а також стратегії та практики радянської системи, яка не зазнала істотних структурних змін після набуття Україною незалежності. Це зумовлює високий рівень інституціалізації, сегрегації та стигматизації жителів України, які мають психічні розлади. Домінування пострадянських принципів управління галуззю обмежує запровадження в Україні ефективних моделей фінансування та адміністрування послуг у сфері охорони психічного здоров’я.

Особи з проблемами психічного здоров’я переважно отримують лікування у психіатричних стаціонарах, можливості амбулаторної допомоги використовуються не повною мірою. Відсутність національних стандартів охорони психічного здоров’я унеможливлює проведення оцінки ефективності за заздалегідь розроб­леними критеріями такої ефективності.

Ініціативи у сфері охорони психічного здоров’я здійснюються за відсутності системного підходу до їх планування і впровадження, а також необхідного контролю щодо їх якості та безпеки, саме тому, з метою створення якісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я, орієнтованої на користувача послуг, здатної забезпечити потреби населення на рівні міжнародних стандартів, і розроблено цей проект розпорядження.

Прийняття акта, на думку розробників, дозволить створити цілісну та ефективну систему охорони психічного здоров’я населення, що вестиме до підвищення рівня психічного здоров’я населення та покращення якості життя, зменшення прямих і непрямих втрат економіки України, забезпечення доступності послуг з охорони психічного здоров’я на рівні територіальних громад, підвищення загального рівня психологічного благополуччя населення, зниження смертності, в тому числі дитячої, внаслідок суїцидів та нещасних випадків, підсилення ролі громадського сектору в системі охорони психічного здоров’я.

Нагадаємо, в Україні вже почалося обговорення концепції Національної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року.

Також в Україні планують створити Центр психічного здоров’я.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу можна надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу:

МОЗ України

вул. Грушевського, 7,

м. Київ, 01601

Контактна особа — Зінченко Олена Миколаївна

Е-mail: [email protected]

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://www.moz.gov.ua