МОЗ запрошує до участі в установчих зборах Громадської ради

13 березня 2017 о 12:55
493

110501Як повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, міністерство запрошує представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, стати учасниками установчих зборів Громадської ради при МОЗ України, які відбудуться 27 квітня 2017 р. Місце проведення установчих зборів — МОЗ України, Київ, вул. Грушевського, 7, велика зала. Початок зборів о 10:00. Реєстрація з 09:30 до 10:00.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при МОЗ України до ініціативної групи (згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996) необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються

  • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації, кольорове фото в електронній формі, гіперпосилання на сторінку кандидата в соціальних мережах (за наявності), гіперпосилання на сторінку з інформацією про кандидата на веб-сайті інституту громадянського суспільства (за наявності);
  • мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються його мотиви бути обраним до складу Громадської ради;
  • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як власником бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних, включно з публікацією їх на офіційному веб-сайті МОЗ України;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік (з відміткою податкової або квитанцією, що підтверджує подання звітності), звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з додатками за 2016 р. (з відміткою податкової або квитанцією, що підтверджує подання звітності), відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, а також про результати діяльності, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю МОЗ України, завдання якого визначені Положенням про МОЗ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267), протягом двох років до дня подання заяви (у разі, якщо інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону, адресу офіційного веб-сайту інституту громадянського суспільства, офіційної сторінки інституту громадянського суспільства в соціальних мережах (за наявності).

Заява та всі документи, що додаються до неї, подаються в електронній формі через форму на офіційному сайті МОЗ України з 13.03.2017 р. за адресою, оригінали документів надаються Ініціативній групі до 28.03.2017 р.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація та кандидат.

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно з Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996.

Порядок проведення установчих зборів

Установчі збори Громадської ради при МОЗ України є публічним відкритим заходом. Учасники установчих зборів можуть вести аудіо-, фото- та відеофіксацію, вільно зберігати і поширювати цю інформацію, вести трансляцію установчих зборів.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, зачитується порядок проведення загальних зборів, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови чи іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, визначається кількісний склад Громадської ради, що не може становити більше як 35 осіб.

Якщо кандидатів до Громадської ради більше, ніж визначений кількісний склад Громадської ради, проводиться конкурс із формування складу Громадської ради шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за осіб, особисто присутніх на установчих зборах, кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Рейтингове інтернет-голосування проводиться протягом 24 год через офіційний веб-сайт МОЗ України. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому інтернет-голосуванні. Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати за одного чи декількох кандидатів, але не більше, ніж визначений кількісний склад Громадської ради.

У разі проведення рейтингового інтернет-голосування в установчих зборах оголошується перерва на строк не більше 15 робочих днів для проведення голосування та встановлення результатів. Після перерви лічильна комісія доповідає про результати рейтингового інтернет-голосування. Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до міністерства. МОЗ України оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів із моменту його надходження.

Документи, оформлені належним чином, приймаються ініціативною групою до 28 березня 2017 р. за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, МОЗ України.

Електронні копії документів завантажуються через форму на сайті міністерства.

Відповідальна особа за прийом документів — Грицун Світлана Василівна, головний спеціаліст відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу, тел.: (044) 253-33-31.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами www.moz.gov.ua