артеріальна гіпертензія при цукровому діабеті
10 лютого 2014

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска «Проблеми коморбідності в кардіології»

12 лютого 2014 р. у конференц-залі Харківської академії післядипломної освіти (Харків, вул. Корчагінців, 58) проходитиме Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска «Проблеми коморбідності в кардіології».

Програма заходу:
12 лютого 2014 р.

08:30–09:00 Реєстрація

09:00–09:10 Відкриття школи

Перше засідання 09:10–12:40

1. Артеріальна гіпертензія при цукровому діабеті

Професор Ю.М. Сіренко — 30 хв

2. Доповнення 2013 р. до Рекомендацій з ведення хворих із фібриляцією передсердь

Професор О.С. Сичов — 30 хв

3. Дискусія: як ми можемо поліпшити диференційну діагностику і підвищити якість лікування хворих на артеріальну гіпертензію в Україні?

Професор Є.П. Свіщенко — 30 хв

4. Кардіометаболічний ризик та серцево-судинні захворювання: від епідеміології до лікування

Професор О.І. Мітченко — 30 хв

5. Профілактика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями у поєднанні із захворюваннями нирок

Професор В.Й. Целуйко — 30 хв

6. Нові стандарти реперфузійної терапії пацієнтів зі стійкою елевацією сегмента ST. Поняття «Регіонарна реперфузійна мережа»

Професор М.Ю. Соколов — 30 хв

7. Хронічна серцева недостатність та коморбідні стани

Професор Л.Г. Воронков — 30 хв

Обід 12:40–13:10

Друге засідання 13:10–15:10

8. Гострий коронарний синдром із підйомом сегмента ST — ведення хворих із супутньою патологією

Член-кореспондент НАМН Ураїни, професор О.М. Пархоменко, доктор медичних наук О.І. Іркін — 30 хв

9. Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST: особливості діагностики та лікування

Професор В.О. Шумаков — 30 хв

10. Тактика ведення хворих із атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок та супутньою серцево-судинною патологією

Академік НАМН України Г.В. Дзяк, О.О. Ханюков — 20 хв

11. Відновлення синусового ритму

Старший науковий співробітник О.М. Романова — 20 хв

12. Інтервенційні методи лікування фібриляції передсердь та інших порушень ритму серця

Професор О.С. Сичов, завідуюча лабораторією С.В. Лизогуб — 20 хв

Адреса організаторів:

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка

М.Д. Стражеска» НАМН України»

Телефони для довідок:

(044) 275-66-22, 249-70-03 (секретаріат)

Факс: (044) 275-42-09

Е-mail: [email protected]

Прес-служба «Українського медичного часопису»