ерготерапія
13 січня 2014

Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи

27–29 березня 2014 р. у Дніпропетровську відбудеться Науково-освітній форум, присвячений питанням реабілітації та медико-соціальної експертизи пацієнтів із неврологічними захворюваннями.

Поширеність неврологічних захворювань, а також тяжка інвалідизація та стійка втрата праце­здатності у пацієнтів із тяжкими неврологічними розладами, потребують зміни підходів до надання медичної та реабілітаційної допомоги у цих хворих.

В Україні понині відсутня державна програма надання реабілітаційної допомоги хворим із неврологічною патологією.

Основним завданням цього науково-освітнього заходу організатори вважають обговорення головних принципів та підходів до нейрореабілітації на основі даних доказової медицини.

В основі реабілітації — надання мультидисциплінарної допомоги пацієнтам із неврологічними захворюваннями з урахуванням індивідуальних особливостей, функціонального та когнітивного стану, цілей, завдань і потреб.

Для України впровадження мультидисциплінарних підходів нейрореабілітації в повсякденну медичну практику є одним зі шляхів профілактики високої інвалідизації неврологічних хворих, але на цей час в лікарнях не працюють кінезітерапевти та ерготерапевти, відсутня підготовка лікарів із фізичної медицини.

Для участі в конгресі запрошені провідні європейські фахівці в галузі нейрореабілітації — голова Всесвітньої федерації нейрореабілітації професор Волкер Хемберг (Volker Hömberg), президент Європейської асоціації нейропластичності та нейропротекції професор Дафін Ф. Муресану (Dafin F. Muresanu).

Учасники заходу зможуть відвідати освітні лекції, майстер-класи, спеціалізовані семінари, присвячені питанням установлення реабілітаційного діагнозу, розробці індивідуальних реабілітаційних програм, спеціальним реабілітаційним дисциплінам, таким як ерготерапія, кінезіотерапія.

У рамках форуму передбачені спеціалізовані тренінгові формати для фахівців «Ерготерапія в нейрореабілітації. Курс 1.», «Реабілітація пацієнтів із запамороченням», «Мультидисциплінарна реабілітація спастичності».

«Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи» — один із ключових наукових заходів в Україні, організаторами якого стали Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», ВО «Українське товариство нейрореабілітації», ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом».

Більш детальну інформацію можна тримати на сайті http://uabi.org.ua

Прес-служба «Українського медичного часопису»