антитромбоцитарна терапія
19 червня 2012

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. СтражескаУкраїнська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска (далі — Школа) ставить за мету реалізацію освітньої програми для лікарів-кардіологів, яка охоп­лює різні види серцево-судинної патології.

У 2012 р. цикл лекцій Школи, до участі в якому залучені професори Національного наукового центру (ННЦ) «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та провідні фахівці вітчизняної галузі охорони здоров’я, присвячено актуальним питанням патогенезу, діагностики, лікування й профілактики основних серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Конференція проходитиме за адресою: Одеса, бульв. Приморський, 11, конференц-зал готелю «Лондонська».

Вівторок, 26 червня 2012 р.

Реєстрація: 9:30–10:00.

Відкриття школи: 10:00–10:10.

Підсумкова нарада терапевтичної та кардіологічної служби «Стан в Україні та Одеській області» — директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», академік НАМН України, професор В.М. Коваленко (10:10–10:40):

1. Соціально-медичні аспекти кардіологічної допомоги в Україні

 • головний кардіолог МОЗ України, професор Ю.М. Сіренко — (10 хв)

2. Допомога хворим з аритмією в Україні та в Одеській обл.

 • головний фахівець МОЗ України з функціональної діагностики професор О.С. Сичов (10 хв)

3. Удосконалення системи кардіологічної допомоги населенню Одеського регіону:

 • головний кардіолог Управління охорони здоров’я Одеської державної адміністрації (УОЗ ОДА), професор С.О. Андрієвська (10 хв)

Артеріальна гіпертензія (10:40–12:10)

1. Дискусія: як ми лікуємо артеріальну гіпертензію в Україні

 • професор Є.П. Свіщенко (30 хв)

2. Профілактика уражень мозку при артеріальній гіпертензії

 • професор Ю.М. Сіренко (30 хв)

3. Стратегія діагностики, лікування та попередження ускладнень у хворих з високим кардіоваскулярним та кардіометаболічним ризиком

 • професор О.І. Мітченко (30 хв)

Огляд сучасних лікарських засобів (12:10–12:40)

 • професори Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, О.І. Мітченко

Обід (12:40–13:30)

Ішемічна хвороба серця (13:30–15:00)

1. Сучасна стратегія поліпшення прогнозу у хворих стабільною стенокардією

 • професор М.І. Лутай (30 хв)

2. Хірургічне лікування постінфарктних аневризм лівого шлуночка

 • член-кореспондент НАН України професор А.В. Руденко (30 хв)

3. Механізми атеротромбозу: можливості патогенетичної фармакотерапії

 • професор Т.В. Талаєва (30 хв)

Гострий інфаркт міокарда (15:00–16:30)

1. Сучасна стратегія лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST

 • член-кореспондент НАМН України професор О.М. Пархоменко, доктор медичних наук О.І. Іркін (30 хв)

2. Рекомендації Європейського товариства кардіологів по діагностиці і лікуванню гострого коронарного синдрому без элевації сегмента ST за 2011 р.

 • професор В.О. Шумаков (30 хв)

3. Реваскуляризація міокарда у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та стійкою елевацією сегмента ST

 • член-кореспондент НАМН України, професор Ю.М. Соколов, доктор медичних наук М.Ю. Соколов (30 хв)

Огляд сучасних лікарських засобів (16:30–17:00)

 • професори Т.В. Талаєва, В.О. Шумаков, Л.Г. Воронков

Серцева недостатність (17:00–17:30)

1. Сучасні стандарти фармакотерапії хронічної серцевої недостатності

 • професор Л.Г. Воронков (30 хв)

Середа, 27 червня 2012 р.

Реєстрація: 9:30–10:00

Порушення ритму серця (10:00–13:00)

1. Фібриляція передсердь: що нового в підходах до лікування за останній рік?

 • професор О.С. Сичов (30 хв)

2. Клініко-функціональні паралелі у виборі і оцінці ефективності лікування аритмій серця

 • професор С.О. Андрієвська (30 хв)

3. Невідкладна допомога при порушеннях ритму серця

 • доктор медичних наук О.І. Іркін (30 хв)

4. Фібриляція передсердь та поєднана патологія

 • старший науковий співробітник О.М. Романова (30 хв)

5. Діагностика синкопальних станів при порушеннях ритму серця

 • старший науковий співробітник О.І. Фролов (30 хв)

6. Антитромбоцитарна терапія при миготливій аритмії

 • доцент О.О. Ханюков (30 хв)

Некоронарогенні захворювання серця (13:00–13:30)

1. Міокардит і запальна кардіоміопатія

 • професор О.Г. Несукай (30 хв)

Завершення конференції.

Вручення сертифікатів Школи.

Прес-служба «Українського медичного часопису»