Blood service in Ukraine in 2021

February 16, 2023
592
Resume

Blood service in Ukraine has always taken a leading place in providing medical assistance to the sick and injured. In the conditions of war, its priority and significance increases. Therefore, blood service institutions need more attention from the state and local authorities that are responsible for their activities.

References

  • 1. Верховна Рада України (2021) Закон України від 30.09.2020 р. № 931-IX «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-20#Text).
  • 2. КМУ (2021) Розпорядження КМУ від 23.12.2021 р. № 1378 «Про визначення уповноваженого органу у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-2021-%D0%BF#Text).
  • 3. Перехрестенко П.М., Горяінова Н.В., Аладьєва О.М. (2022) Діяльність закладів служби крові України у 2021 році: Довідник. ДІА, Київ, 71 с.
  • 4. Перехрестенко П.М., Горяінова Н.В., Ярошевський В.С. та ін. (2018) Діяльність закладів служби крові України у 2017 році: Довідник. ДІА, Київ, 75 с.
  • 5. Перехрестенко П.М., Горяінова Н.В., Самусь В.М., Аладьєва О.М. (2019) Діяльність закладів служби крові України у 2018 році: Довідник. ДІА, Київ, 72 с.
  • 6. Перехрестенко П.М., Горяінова Н.В., Аладьєва О.М. (2020) Діяльність закладів служби крові України у 2019 році: Довідник. ДІА, Київ, 71 с.
  • 7. Перехрестенко П.М., Горяінова Н.В., Аладьєва О.М. (2021) Діяльність закладів служби крові України у 2020 році: Довідник. ДІА, Київ, 75 с.
  • 8. КМУ (2019) Розпорядження КМУ від 20.02.2019 р. № 120-р «Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» (zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80#Text).