Medical and social justification of the financial and economic condition of the MNP «Rohatyn Center of Primary Medical and Sanitary Care» before and after the introduction of the hospital district

November 10, 2022
691
Specialities :
Resume

The purpose: to study the features of the medical and social justification of the financial and economic status of the MNP «Rohatyn Center of Primary Medical and Sanitary Care» before and after the introduction of the hospital district.

Tasks: to analyze the main indicators of the effectiveness of the MNP «Rohatyn Center of Primary Medical and Sanitary Care» for the period 2018–2019, identify the main problems of inefficient functioning of the institution.

Methods. General scientific and special research methods, including analysis and synthesis, comparison, generalization, system-structural analysis, statistical analysis and analytical method, were used.

Results. The conducted in-depth analysis of the main indicators of the medical and social justification of the financial and economic condition of the specified institution before and after the introduction of the hospital district presented effective data that must be applied when developing the institution’s activity strategy for the provision of quality medical services and medical assistance.

References

  • 1. Михальчук В.М., Стовбан М.П. (2020) Особливості взаємодії медичних закладів одного госпітального округу в умовах загострення епідеміологічної ситуації. Наукові перспект., 2(2). doi.org/10.32689/2708-7530-2020-2(2)-158-176.
  • 2. Медяник Д.І., Липчанський В.О. (2016) Особливості ефективності управління закладами охорони здоров’я. Наукові записки, 19: 22–29.
  • 3. Чернявська Н.А. (2019) Вдосконалення механізму управління медичною галуззю України. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: Матеріали V Міжнародного науково-практичного форуму, 25.10.2019. Житомир: ЖНАЕУ, с. 601–604.
  • 4. Сіделковський О.Л. (2019) Комунальні та відомчі медичні заклади в системі єдиного медичного простору: невирішені проблеми адміністративно-правового регулювання. Прикарп. юр. вісн., 4(29), т. 2: 169–172.
  • 5. Дорошенко О.О., Шевченко М.В. (2017) Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги. Економіка і право охорони здоров’я, 1: 16–23.
  • 6. Серебряков О.М. (2012) Оцінка ефективності діяльності військово-медичного закладу в сучасних соціально-економічних умовах (для реалізації управлінських рішень). Проблеми військової охорони здоров’я, 33: 63–71.
  • 7. Звіт головного лікаря КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради Івано-Франківської області В.М. Денисюка «Про діяльність підприємства впродовж 2018 року та завдання на перспективу».
  • 8. Фінансовий план КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 31.12.2018 р.