The effect of determining the degree of intoxication in peritonitis on the results of treatment of patients

October 25, 2021
430
Specialities :
Resume

Aim: to investigate the effect of determining the degree of intoxication in peritonitis on the results of treatment of patients.

Matherials and methods. The study included 265 patients with peritonitis who were treated in the surgical department of Brovary Multidisciplinary Clinical Hospital during 2020: 141 (53.2%) men and 124 (46.8%) women.

Results. In 194 (73,2%) patients, the Mannheim peritoneal index was grade I, among them there were no fatalities, in 63 (23.8%) patients the II (mortality was 1.6%) and in 8 (3.0%) patients — the III degree was determined (mortality was 50.0%). Execution of programmed remediation of the abdominal cavity in patients with stage III Mannheim peritoneal index reduced the mortality by 2 times compared with the prognostic.

Conclusions. Of great importance for the course of peritonitis is the syndrome of endogenous intoxication, the progression of which occurs multiorgan failure. Therefore, it is very important to predict the course of peritonitis using a variety of scales, especially APACHE II and the Mannheim peritoneal index, which allow to choose the right treatment tactics.

References

 • 1. Beljaeva O.A. (1999) Kompleksnoe lechenie peritonita i profilaktika ego oslozhnenij (jeksperimental’no-klinicheskoe issledovanie) [dissertacija]. Kiev, 375 s. [In Rus.].
 • 2. Biliaieva O.O., Kryzhevskyi V.V., Radzikhovskyi A.P. ta in. (2016) Laboratorna diahnostyka pry perytoniti ta ekonomichni aspekty likuvannia. Klinichna khirurhiia, 10(2): 10–12. [In Ukr.].
 • 3. Biliaieva O.O., Radzikhovskyi A.P., Kryzhevskyi V.V. ta in. (2011) Vybir khirurhichnoi taktyky pry rozpovsiudzhenomu perytoniti. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka, 20(1): 39–47. [In Ukr.].
 • 4. Duzhyi I.D., Kravets O.V., Piatykop H.I. ta in. (2013) Dynamika kliniko-laboratornykh pokaznykiv endohennoi intoksykatsii u khvorykh z poshyrenym perytonitom. Akt. probl. suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii, 13(1): 93–95. [In Ukr.].
 • 5. Kyfiak P.V., Sydorchuk R.I., Khomko O.Y. et al. (2016) Carbohydrates metabolism in abdominal sepsis. The Unity of Science, 118–121 p.
 • 6. Kyfiak P.V., Sydorchuk R.I., Khomko O.Y. et al. (2016) Metabolism of proteins and lipids in patients with abdominal sepsis. The Unity of Scienc,: 114–117 p.
 • 7. Hacko V.V., Potapov V.V., Zenin O.K. (2017) Jetiologija, patogenez i diagnostika sepsisa. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region, 3(43): 139–150. [In Rus.].
 • 8. Kryvoruchko I.A., Boiko V.V., Syvozhelizov A.V. (2012) Rozpovsiudzhenyi hniinyi perytonit. Halytskyi likarskyi visnyk, 19(3): 71–73. [In Ukr.].
 • 9. Polianskyi I.Iu., Maksymiuk V.V., Hrynchuk F.V. ta in. (2005) Totalna perytoneosorbtsiia yak metod sanatsii cherevnoi porozhnyny pry perytoniti. Shpytalna khirurhiia, 4: 64–66. [In Ukr.].
 • 10. Voitiv Y., Ulianivskyi V.S., Molokus I.V. (2015) Zminy deiakykh pokaznykiv endohennoi intoksykatsii pry riznykh stupeniakh porushen funktsii kyshok pry perytoniti. Molodyi vchenyi, 1(16): 146–148. [In Ukr.].
 • 11. Hresko M.M., Hresko M.D. (2018) Imunolohichna reaktyvnist u khvorykh na hostryi perytonit. Art of medicine, 4(8): 48–51. [In Ukr.].
 • 12. Benedykt V.V. (2013) Abdominalnyi sepsys u khvorykh na hostryi poshyrenyi perytonit. Shpytalna khirurhiia, 3: 70–73. [In Ukr.].
 • 13. Matviichuk O.B., Beshlei D.M., Kletsko L. ta in. (2010) Prohnostychne znachennia Manheimskoho indeksu perytonitu v suchasnii nevidkladnii abdominalnii khirurhii. Ukr. zhurn. khirurhii, 1: 110–113. [In Ukr.].
 • 14. Linder M.M., Wacha H., Feldmann U. (1987) Der Mannheimer peritonitis-index. Ein instrument zur intraoperativen prognose der peritonitis. Chirurg, 58(2): 84–92.
 • 15. Aksenova N.N., Ahmerov F.R., Maleev M.V. (2009) Manngejmskij peritoneal’nyj indeks v prognozirovanii posleoperacionnyh oslozhnenij u bol’nyh peritonitom. Obshhaja reanimatologija, 5(1): 32–36. [In Rus.].