Oral health of the community population: problems and opportunities for improvement (on the example of Ivano-Frankivsk region)

September 2, 2020
432
Resume

Purpose: to conduct a theoretical analysis of data on the health of the oral cavity of the population of Ivano-Frankivsk region for 2008–2018 and the possibility of resource provision of dental care in the region. Object of the study: population oral health of Ivano-Frankivsk region. Subject of the study: diseases of the teeth, mucous membranes and oncopathology of the oral cavity, resource provision of the dental service. Research methods: system approach, system analysis, generalization, medical and statistical. Results. It is established that the incidence of dental caries in the population of the region remains consistently high, and the proportion of complicated caries increased from 21.6 to 25.0% and exceeded the figures for Ukraine. The prevalence of dental caries among children ranges from 71.4 to 90.6% depending on age and place of residence. The frequency of generalized periodontitis among the population is 7.0–18.0%, and periodontitis — 4.9%. The primary incidence of oral cancer is increasing in the region, in particular in half of the cases — due to neglected stages. There are sufficient human and infrastructural resources to meet the needs of the population in dental care in the region, but the deterioration of oral health indicates the limited preventive technologies. Conclusions. the obtained data can be taken into account when developing a regional program for prevention and overcoming of diseases of the oral cavity of the population of Ivano-Frankivsk region.

Published: 02.09.2020

 

References:

 • Boitsaniuk S.I., Zalizniak M.S., Chornii N.V. ta in. (2016) Osoblyvosti klinichnoho perebihu zakhvoriuvan parodonta u khvorykh iz riznoiu suputnoiu patolohiieiu. Klin. stomatol., 2: 14–19.
 • VOZ (2018) Zdorove polosti rta (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/oral-health).
 • Detsyk O.Z., Rudko I.V. (2017) Analiz zakhvoriuvanosti ta smertnosti vid zloiakisnykh novoutvoren huby i rotovoi porozhnyny v Ukraini ta Ivano-Frankivskii oblasti za 2007–2016 rr. Ukraina. Zdorovia natsii, 3: 95–100.
 • Kazakova R.V., Melnyk V.S., Bilyshchuk M.V. (2013) Porivnialnyi analiz pokaznykiv kariiesu zubiv i zakhvoriuvan tkanyn parodonta u pidlitkiv, yaki prozhyvaiut u riznykh ekolohichnykh umovakh. Novyny stomatol., 1: 78–79.
 • Kononova O.V. (2014) Suchasnyi stan likuvannia kariiesu ta yoho uskladnen u naselennia Ukrainy. Hihiiena naselenykh mists, 64: 336–342.
 • Malyi D.Iu., Antonenko M.Iu. (2013) Epidemiolohiia zakhvoriuvan parodonta: vikovyi aspekt. Ukr. nauk.-med. molod. zhurn., 4: 41–43.
 • Oktysiuk Yu.V., Rozhko M.M. (2013) Porivnialnyi analiz zakhvoriuvanosti na kariies zubiv ditei riznykh klimato-heohrafichnykh zon Ivano-Frankivskoi oblasti u vikovomu aspekti. Arkhiv klin. med., 2(19): 51–54.
 • Oleksyn Kh.Z., Rozhko M.M. (2018a) Poshyrenist kariiesu pershykh moliariv i yoho rol u vynyknenni okliuziinykh porushen. Arkhiv klin. med., 2(24): 20–26.
 • Oleksyn Kh.Z., Rozhko M.M. (2018b) Poshyrenist kariiesu u molodykh liudei, yaki prozhyvaiut u rehionakh z nyzkym rivnem ftoru. Halyts. likar. visn., 25(3): 25–31.
 • Popovych Z.B., Rozhko M.M., Solovei S.I. ta in. (2014) Problemy dovkillia i stan stomatolohichnoho zdorovia ditei Ivano-Frankivskoi oblasti. Profilakt. dyt. stomatol., 1(10): 6–8.
 • Slabkyi H.O., Myroniuk V.I., Kachala L.O. (2017) Systema hromadskoho zdorovia: bachennia Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia. Osnovni operatyvni funktsii hromadskoho zdorovia ta yikh zmist. Ukraina. Zdorovia natsii, 3: 24–31.
 • Upravlinnia okhorony zdorovia Ivano-Frankivskoi miskoi rady (2020) Zvit pro vykonannia osnovnykh orhanizatsiinykh zakhodiv haluzi okhorony zdorovia Ivano-Frankivskoi miskoi rady za 2019 rik (http://www.mvk.if.ua/uploads/files/52261.pdf).
 • Shvartsnau E.G., Kovach I.V. (2015) Sostoyanie tverdyih tkaney zubov i parodonta u studentov meditsinskih uchebnyih zavedeniy. stomatol., 3: 9–12.
 • Yakovenko L.M., Yefymenko V.P., Makarevych A.Iu., Kovtun T.O. (2016) Travmy tymchasovykh i postiinykh zubiv u ditei (diahnostychni zakhody, likuvalna taktyka). perspekt., XXI(4): 106–115.
 • Fisher J., Selikowitz H-S., Mathur M., Varenne B. (2018) Strengthening oral health for universal health coverage. Lancet, 392(10151): 899–901. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31707-0.
 • GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators (2017) Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet, 390(10100): 1211–1259. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32154-2.