Implications of the treatment of fractures of diaphysis of the humerus

November 2, 2016
752
Resume

The implications of the treatment of fractures of diaphysis of the humerus with the spoke-rod apparatus were considered in the article. The accompanying medical records of patients were analyzed and the main methods of surgical treatment were described.

Published: 02.11.2016

References:

  • Haiko H.V., Kalashnikov A.V., Boier V.A. ta in. (2006) Diafizarni perelomy v strukturi travm opono-rukhovoi systemy u naselennia Ukrainy. Visn. ortoped., travmatol. ta protez., 1: 84–87.
  • Ganul V.R., Shischuk V.D., Bidenko A.G., Babich V.A. (2011) Diagnostika i lechenie chrezmyischelkovyih i nadmyischelkovyih perelomov plechevoy kosti. VIsn. Sumsk. derzh. un-tu, serIya «Meditsina», 1: 129–141.
  • Popsuyshapka A.K., Litvishko V.A. (2014) Problemnyie voprosyi teorii lecheniya diafizarnyih perelomov. Mezhdunar. med. zhurn., 20(3): 76–80.
  • Strafun S.S., Kurinnyi I.M., Bezuhlyi A.A., Dolhopolov O.V. (2003) Stan ta struktura invalidnosti u khvorykh z naslidkamy travmy verkhnoi kintsivky. Litopys travmatol. ortoped., 3(4): 95–99.
  • Hvisyuk N.I., Korol A.E., Dergachev V.V. (2002) Chreskostnyiy osteosintez vnutri- i okolosustavnyih perelomov bedrennoy i plechevoy kosti. Ortoped., travmatol. i protezir., 2: 108–109.
  • Shischuk V.D., Ryindenko V.G., Bets G.V. (1991) Klinicheskie osobennosti primeneniya sterzhnevyih apparatov naruzhnoy fiksatsii pri diafizarnyih perelomah kostey plecha. Ortoped., travmatol. i protezir., 6: 16–19.
  • Melkebeek J.V. (1994) Use of the Ilizarov system in the treatment of long bone shaft fractures. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LIX (Suppl. 2): 141–142.