Сerebral hemodynamics in patients with cervical osteochondrosis and transient ischemic attack in the vertebrobasilar system

March 5, 2018
801
Specialities :
Resume

Changes in hemodynamics of the brain in patients with osteochondrosis of the cervical spine after transient ischemic attack were presented. All participants showed changes of hemodynamics in the vertebral artery. These changes were manifested by bilateral reduction or significant asymmetry of the peak systolic blood flow velocity in the vertebral artery at the level of the segment V2 as compared to the segment V1. This phenomenon indicates an extravasal compression of the vertebral artery.

I.S. Zozulia, V.G. Nesukay

Key words: vertebrobasilar system, transient ischemic attack, cervical osteochondrosis.

Published: 06.03.2018

References:

 • Abdullaev R.Ya., Marchenko V.G., Kalashnikov V.I. (2006) Klinika i dopplerografiya pri sindrome pozvonochnoy arterii. med. zhurn., 3(12): 139–142.
 • Abdullaev R.Ya., Hvisyuk A.N., Marchenko V.G., Kadyirova L.A. (2005) Ultrazvukovaya vizualizatsiya i dopplerografiya pozvonochnoy arterii pri razlichnoy patologii. Mezhdunar. med. zhurn., 1(11): 111–115.
 • Allan P.L., Dabbins P.A., Pozniak M.A., MakDiken V.N. (red.) (2001) Klinichna dopplerivska ultrasonohrafiia. Medytsyna svitu, Lviv, 293 s.
 • Baryish A.E., Doluda Ya.A., Vishnyakov A.E. (2014) Korrelyatsiya dannyih klinicheskogo i dopplerograficheskogo obsledovaniy v zavisimosti ot osobennostey travmaticheskih deformatsiy sheynogo otdela pozvonochnika. Mezhdunar. med. zhurn., 2 (20): 69–74.
 • Dravert N.E. (2010) Osobennosti tserebralnoy gemodinamiki u bolnyih s sindromom pozvonochnoy arterii. nevrol. psihiatr. im. S.S. Korsakova, 1(110): 20–24.
 • Zahmatova T.V. (2015) Rol dupleksnogo skanirovaniya v diagnostike patologii pozvonochnyih arteriy pri travme i degenerativnyih zabolevaniyah sheynogo otdela pozvonochnika. Еducatio, 6(13): 99–102.
 • Zahmatova T.V., Schedrenok V.V., Moguchaya O.V. (2014) Tsvetovoe dupleksnoe skanirovanie v diagnostike kompensatsii krovotoka po pozvonochnyim arteriyam pri degenerativnyih zabolevaniyah sheynogo otdela pozvonochnika. Vest. nevrol. psihiatr. neyrohirur., 10: 34–40.
 • Kalashnikov V.I. (2010) Sindrom pozvonochnoy arterii: klinicheskie variantyi, klassifikatsiya, printsipyi diagnostiki i lecheniya. nevrol. zhurn., 1(31): 93–99.
 • Lagoda O.V., Chechetkin A.O. (2004) Dupleksnoe skanirovanie v diagnostike patologii sosudov golovnogo mozga. Nervnyie bolezni, 3: 19–24.
 • Lelyuk V.G., Lelyuk S.E. (2013) Ultrazvukovaya angiologiya. 2-e izd. Realnoe vremya, Moskva, 234 s.
 • Mintser O.P., Voronenko Yu.V., Vlasov V.V. (2003) Obroblennia klinichnykh i eksperymentalnykh danykh u medytsyni: Navch. posibnyk. Vyshcha shkola, Kyiv, 350 s.
 • Pyishkina L.I., Fedin A.I., Besaev R.K. (2000) Tserebralnyiy krovotok pri sindrome pozvonochnoy arterii. Zhurn. nevrol. psihiatr. im. S.S. Korsakova, 5: 45–49.
 • Safronova O.A., Nenarochnov S.V., Morozov V.V. (2011) Vozmozhnosti ultrazvukovoy diagnostiki pri sindrome pozvonochnoy arterii. Fundamentalnyie issledovaniya, 10(3): 553–557.
 • Flossmann E., Rothwell P.M. (2003) Prognosis of vertebrobasilar transient ischaemic attack and minor stroke. Brain, 126(Pt. 9): 1940–1954.
 • Marquardt L., Kuker W., Chandratheva A. et al. (2009) Incidence and prognosis of > or = 50% symptomatic vertebral or basilar artery stenosis: prospective population-based study. Brain, 132(Pt. 4): 982–988.
 • Martin P.J., Evans D.H., Naylor A.R. (1994) Transcranial color-coded sonography of the basal cerebral circulation. Reference data from 115 volunteers. Stroke, 25(2): 390–396.
 • Schöning M., Walter J. (1992) Evaluation of the vertebrobasilar-posterior system by transcranial color duplex sonography in adults. Stroke, 23(9): 1280–1286.