Actual problems of the etiopathogenesis of acute cerebrovascular accident and differentiated treatment in patients with an ischemic stroke in acute рeriod

April 27, 2018
769
Resume

The article presents an analytical review of recent research on epidemiology, negative сomplications of ischemic stroke, issues of etiopathogenesis, diagnosis and basic methods of its treatment, in particular thrombolytic therapy, and their pathogenetic justification. The analysis of efficacy and side effects of the thrombolysis has been performed taking into account our own clinical experience, outlined prospective directions of the optimization of medical care in patients with ischemic stroke.

O.E. Kovalenko, G.V. Gosteva, L.M. Duplyak, L.V. Dlugosh

Key words: stroke, brain, thrombolysis, thrombolytic therapy, tissue plasminogen activator.

Published: 04.05.2018

References:

 • Domashenko M.A., Maksimova M.Yu., Gafarova M.E. (2016) Personifikatsiya podhodov k tromboliticheskoy terapii ishemicheskogo insulta: prediktoryi effektivnosti. Nerv. bol., 3: 34–38.
 • Zozulya A.I. (2013) Osnovnyie printsipyi reorganizatsii meditsinskoy pomoschi pri sosudistyih zabolevaniyah golovnogo mozga. Nevrol. neyrohir. Vost. Evropa, 2(18): 11–17.
 • Zozulya A.I., Slabkiy G.O. (2013) Usovershenstvovanie sistemyi okazaniya meditsinskoy pomoschi naseleniyu pri tserebrovaskulyarnyih zabolevaniyah — sostavlyayuschaya reformyi zdravoohraneniya v Ukraine. Mezhdunar. nevrol. zhurn., 7(61): 111–117.
 • Zozulia I.S., Holovchenko Yu.I., Zozulia A.I. ta in. (2015) Osnovni pryntsypy diahnostyky, formuvannia diahnozu, likuvannia ta profilaktyky mozkovoho insultu. Ukr. med. chasopys, 5(109): 34–38 (https://www.umj.com.ua/article/89608).
 • Zozulia I.S., Fedorova O.F., Latokha I.O. (2016) Nadannia suchasnoi medychnoi dopomohy pry ishemichnomu insulti z ohliadu na mozhlyvosti vtorynnoi lanky. Ukr. med. chasopys, 5(115): 75–76 (https://www.umj.com.ua/article/102301).
 • Mishchenko T.S. (2017) Эpydemyolohyia tserebrovaskuliarnыkh zabolevanyi y orhanyzatsyia pomoshchy bolnыm s mozghovыm ynsultom v Ukrayne. visn. psykhonevrol., 1(90): 22–24.
 • Sapon N.A., Nykyforova A.N. (2016) Vlyianye faktorov dostupnosty medytsynskoi pomoshchy na uroven smertnosty ot ynsulta. neirokhir. zhurn., 2: 78–81.
 • Amarenco P., Bogousslavsky J., Caplan L.R. et al. (2009) Classification of stroke subtypes. Cerebrovasc. Dis., 27(5): 493–501.
 • European Stroke Organization (2008) Guidelines for Management of Ischaemic Stroke 2008 (https://eso-stroke.org/eso-guideline-directory/).
 • Geyer J.D., Gomez C.R. (2009) Stroke. A practical approach. Lippincott Williams & Wilkins, 361 p.
 • Lee J.G., Lee K.B., Jang I.M. et al. (2013) Low glomerular filtration rate increases hemorrhagic transformation in acute ischemic stroke. Cerebrovasc. Dis., 35(1): 53–59.
 • Liebeskind D.S. (2011) Therapeutic strategies in cerebral ischemia. Atlas Medical Publishing Ltd., 152 p.
 • NICE (2008) National clinical guideline for stroke. Incorporating the recommendations from initial management of acute stroke and transient ischemic attack (TIA) by the National Institute for Health and Clinical Excellence. Royal College of Physicians, London.
 • Rha J.H., Saver J.L. (2007) The impact of recanalization on ischemic stroke outcome: a meta-analysis. Stroke, 38(3): 967–973.
 • Wardlaw J.M., Murray V., Berge E., del Zoppo G.J. (2014) Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst. Rev., 7: CD000213.
 • Zhang J., Yang Y., Sun H., Xing Y. (2014) Hemorrhagic transformation after cerebral infarction: current concepts and challenges. Ann. Transl. Med., 2(8): 81.