Evaluation of genetic predictors influence on development risk of chronic generalized catherine gynivitis in children with formation of its phenotypic features

June 27, 2018
762
Resume

The effect of GSTT1, GSTM1, IL-1β, MMP-13 genes polymorphism on increased development risk of chronic generalized catarrhal gingivitis (CGCG) in children and formation of its phenotypic features was evaluated in this work. Сlinical study included standard dental examination of 49 school children aged 7–15 years. All children were undergoing Ca, P, acid and alkaline phosphatase, malondialdehyde, catalase biochemical analysis in the oral liquid and molecular genetic study of periodontal pathogens and GSTT1, GSTM1, IL-1β (C3953T), MMP-13 (A77G) polymorphic gene variants. HGKG genetic predictors in children have been identified: deletion polymorphism in GSTT1 gene, 3953СT heterozygous variant in IL-1β gene and genotypes combinations of GSTT1,GSTM1,IL-1β, MMP-13 genes, which modulated disease onset included increased development risk or its decreased. Identified genetic predictors increased HGCG development risk in children due to the combined effects of adverse genes variants with paradontopathogenic infections: Bacteroides forsythus, Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis. Genetic polymorphism associated with antioxidant defense and phosphoric-calcium metabolism indicators and their complex influenced on formation of disease phenotype with severe course.

I.O. Trubka, Z.I. Rossokha, S.P. Kyriachenko,
N.O. Savychuk, N.G. Gorovenko

Key words: children, chronic generalized catarrhal gingivitis, genes polymorphism.

Published: 05.07.2018

References:

 • Gavrilov V.B., Gavrilova A.R., Mazhul M.N. (1987) Analiz metodov opredeleniya produktov perikisnogo okisleniya lipidov v syivorotke krovi po testu s tiobarbiturovoy kislotoy. Vopr. medhimii, 1: 118–122.
 • Hasiuk N.V., Yeroshenko H.A. (2013) Suchasni uiavlennia pro etiolohiiu ta patohenez khvorob parodonta. Svit med. biol., 2: 207–211.
 • Goryachkovskiy A.M. (2005) Klinicheskaya biohimiya v laboratornoy diagnostike. Odessa, Ekologiya, 607 s.
 • Denga O.V., Efremova O.V., Verbitskaya T.G. (2014) Molekulyarno-geneticheskaya otsenka predraspolozhennosti rabotnikov himicheskoy promyishlennosti k stomatologicheskim zabolevaniyam. Innov. stomatol., 4: 56–61.
 • Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Mayorova I.G., Tokarev V.E. (1988) Metod opredeleniya aktivnosti katalazyi. Lab. delo, 1: 16–19.
 • Popovych Z.B., Kindrat H.V. (2010) Poshyrenist zakhvoriuvan parodontu u ditei, yaki prozhyvaiut na ekolohichno zabrudnenykh terytoriiakh. Visn. stomatol., 2: 32–33.
 • Savichuk N.O., Marchenko O.A. (2015) Disbioz i vospalenie v kompleksnoy terapii hronicheskogo generalizovannogo kataralnogo gingivita u detey shkolnogo vozrasta. Covr. stomatol., 3: 46–50.
 • Khomenko L.O., Holubieva I.M., Ostapko O.I. (2015) Terapevtychna stomatolohiia dytiachoho viku. Knyha plius, Kyiv, 329 s.
 • Khomenko L.O., Ostapko O.I., Duda O.V. (2011) Ekolohichni aspekty stomatolohichnykh zakhvoriuvan u ditei. stomatol., 1–2: 53–63.
 • Gorovenko N.G., Rossokha Z.I., Podolskaya S.V. et al. (2010) The role of genetic determinant in the development of severe perinatal asphyxia. Tsitol. Genet., 44(5): 41–46.
 • Jain A., Bahuguna R. (2015) Role of matrix metalloproteinase in dental caries, pulp and periapicalinflammation: an overview. J. Oral Biol. Craniofacial. Res., 5(3): 212—218.
 • Karimbux N.Y., Saraiya V.M. (2012) Interleukin-1 gene polymorphisms and chronic periodontitis in adult whites: a systematic review and meta-analysis. J. Periodontol., 83(11): 1407–1419.
 • Zhan Y., Zhang R., Song X. (2014) Prioritization of candidate genes for periodontitis using multiple computational tools. J. Periodontol., 85(8): 1059–1069.