Organization: State institution "Luhansk State Medical University", Rubizhne